EN

ahead of {voorzetsel}

volume_up
This is an encouraging signal for the legislative process ahead of us.
Dit is een bemoedigend signaal voor het wetgevingsproces dat voor ons ligt.
There is a long and rocky road ahead of Ukraine, but it is the right road.
Oekraïne heeft een lange en moeilijke weg voor zich, maar het is de juiste weg.
There is still a considerable need for further development in the years ahead.
Ook voor de komende jaren blijft het nodig de ontwikkeling voort te zetten.

Voorbeeldzinnen voor "ahead of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishJudging by the map... we've got about a four - Or five-hour ride ahead of us.
Volgens de kaart...... hebben we een tochtje van vier of vijf uur voor de boeg.
EnglishThe situation at the time meant that the Commission was unable to give the go-ahead.
Deze instemming was echter wel nodig om een algeheel akkoord te kunnen bereiken.
EnglishThe icebergs are clearly visible, and they are all saying: ' Full steam ahead '.
De ijsbergen zijn duidelijk in zicht en allemaal zeggen ze: " Volle vaart vooruit ".
EnglishExciting tasks still lie ahead, therefore, and we look forward to completing these.
Er wachten ons dus nog boeiende taken en we kijken ernaar uit ze te volbrengen.
EnglishCountries like China and India will miss no opportunity to forge ahead of us.
Landen zoals China en India laten weinig kansen liggen om ons voorbij te streven.
EnglishI should merely like to point out that the road ahead of us is a rocky one.
Ik wil slechts duidelijk maken dat we daarmee een zeer moeilijke weg bewandelen.
EnglishTherefore, I went ahead with the vote with the full support of my committee.
Daarom heb ik, met de volledige steun van mijn commissie, de stemming voortgezet.
EnglishAt the same time, we have major tasks ahead of us that have to be accomplished.
Tegelijkertijd staan we echter voor grote opgaven die moeten worden vervuld.
EnglishThe important thing is that the directive should go ahead, Mr Vidal-Quadras.
Het belangrijkste is evenwel dat de richtlijn er komt, mijnheer Vidal-Quadras.
EnglishWe can air our views on this issue, and we should go ahead with the debate.
Wij kunnen iets over dit onderwerp zeggen, en we moeten het debat laten doorgaan.
EnglishResearch must certainly move ahead, but that must not occur at just any price.
Het onderzoek moet stellig vooruit gaan, maar dit mag niet kost wat kost geschieden.
EnglishI would like to give you some thoughts on the priorities for the years ahead.
Ik wil u enige gedachten meegeven over de prioriteiten voor de komende jaren.
EnglishIf it were to go ahead, stevedoring would become 'flag of convenience work '.
Door het voorstel zal ook het laden en lossen onder goedkope vlag gaan plaatsvinden.
EnglishNow that Africa makes that political decision, hopefully it too can move ahead.
Nu Afrika eenzelfde politieke beslissing neemt, kan het aan zijn toekomst gaan werken.
EnglishIn the wake of the disagreements over the Iraq war we now must look ahead.
Na de meningsverschillen over de oorlog in Irak moet nu vooruit worden gekeken.
EnglishThere is a long and rocky road ahead of Ukraine, but it is the right road.
Oekraïne heeft een lange en moeilijke weg voor zich, maar het is de juiste weg.
EnglishSo, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
Laten wij dus proberen niet de weg van een gekke-zalmencrisis op te gaan.
EnglishThere is still a considerable need for further development in the years ahead.
Ook voor de komende jaren blijft het nodig de ontwikkeling voort te zetten.
EnglishWhat else could our task ahead be, other than the freeing of this European potential?
Is de belangrijkste taak die we hebben niet ruim baan te geven aan dit potentieel?
EnglishIn the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
In de komende jaren moeten we op deze wijze meer investeren in het Wit-Russische volk.

Synoniemen (Engels) voor "ahead of time":

ahead of time

Vergelijkbare vertalingen voor "ahead of" in Nederlands

of voorzetsel
ahead bijwoord
on account of bijwoord
that kind of bijwoord
to get rid of werkwoord