"aha" in het Nederlands

EN

"aha" - vertaling Nederlands

NL
NL

"aha" - vertaling Engels

EN
EN

aha {tussenwerpsel}

volume_up
Ik dacht: aha, wacht eens even... en daar verscheen RISD.
And then someone discovered this "a-ha moment" ~~~ where you could use coordinate systems.
Toen had iemand een 'aha-moment' door coördinatiesystemen te gebruiken.
And I saw, "Aha, that's the kidney and the soleus muscle."
Ik zag, "Aha, dat is de nier en de soleusspier."
aha (ook: ah, oh, ow, woe)
aha (ook: ah, oh, oh my God, ow, aw)
aha (ook: ah, oh, ow)
aha (ook: ah)
aha (ook: ah, oh, ow)
NL

aha {tussenwerpsel}

volume_up
aha (ook: ach, oh, och, ha, ah)
Ik dacht: aha, wacht eens even... en daar verscheen RISD.
. ~~~ I was, like, aha, wait a second.
Toen had iemand een 'aha-moment' door coördinatiesystemen te gebruiken.
And then someone discovered this "a-ha moment" ~~~ where you could use coordinate systems.
Ik zag, "Aha, dat is de nier en de soleusspier."
And I saw, "Aha, that's the kidney and the soleus muscle."

Voorbeeldzinnen voor "aha" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe couldn't match it up to any bones on the planet, and he said, Aha!
Het lukte hem niet om vergelijkbare botten te vinden en toen zei hij: "Aha!
EnglishAnd then someone discovered this "a-ha moment" ~~~ where you could use coordinate systems.
Toen had iemand een 'aha-moment' door coördinatiesystemen te gebruiken.
English. ~~~ I was, like, aha, wait a second.
Ik dacht: aha, wacht eens even... en daar verscheen RISD.
English"Aha!" So, they figured out it's a code problem.
"MANIAC herwon zijn geheugen toen de stroom uit viel," " machine of mens?
EnglishAnd I saw, "Aha, that's the kidney and the soleus muscle."
Ik zag, "Aha, dat is de nier en de soleusspier."
English"Aha!" said Dr. Robicsek.
EnglishAnother aha! moment came from a 2010 Wayne State University research project that looked into pre-1950s baseball cards of Major League players.
Nog een AHA! ~~~ moment kwam door een onderzoeksproject uit 2010 van de Universiteit van Wayne dat honkbalplaatjes bekeek van voor 1950 van spelers in de Eredivisie.
EnglishHowever, we believe that this would project an outward lack of unity on our part in the WTO proceedings, and enable others to say: aha, they are not even agreed among themselves.
We zijn echter van mening dat dit in de buitenwereld de indruk zou kunnen wekken dat we het niet met elkaar eens zijn, en dat anderen daar in de WTO-procedure munt uit kunnen slaan.