"ah" in het Nederlands

EN

"ah" - vertaling Nederlands

NL
NL

"ah" - vertaling Engels

EN
EN

ah {tussenwerpsel}

volume_up
ah (ook: aha, oh, ow, woe)
(Laughter) If you ever think, "Ah, I want to end it all," don't end it all.
(Gelach) Als je ooit denkt: "Ach, ik wil er een einde aan maken," doe het dan niet.
Dan denk ik: "Ach, dat is cool."
Ach, fantastisch, daar is ze al!
ah (ook: aha, oh, oh my God, ow, aw)
And the Americans: "Ah, he's a knucklehead.
De Amerikanen zeggen: "Oh, hij is gewoon dom.
'Ah, and you only remember me once a year? '
" Oh, en een keer per jaar denk jij aan mij? "
'Ah ' was the response, 'we are illegal immigrants and we are on this plane because we are being sent back to where we came from.
' Oh?, zeiden ze, ' Wij zijn illegalen en gaan terug naar de plek waar wij vandaan kwamen.
ah (ook: aha, oh, ow)
(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Engelse moeder: Ah, ik ben dol op je grote blauwe ogen -- zo mooi en leuk.
And they would look at it -- "Ah, it's a pencil drawing."
Dan keken ze -- "Ah, een potloodtekening."
You can't even train a gorilla to say "Ah" on request.
Je kunt een gorilla niet eens leren om op commando "Ah" te zeggen.
ah (ook: aha)
As many as 30 other parts that selectively make more sense, create more meaning through the kind of "Ah-ha" experiences.
Tot wel 30 andere delen die selectief meer duidelijkheid, meer betekenis creëren via dit soort "Ah-ha" belevingen.
ah (ook: aha, oh, ow)
NL

ah {tussenwerpsel}

volume_up
1. algemeen
ah (ook: ach, oh, ha, och)
(Video) Engelse moeder: Ah, ik ben dol op je grote blauwe ogen -- zo mooi en leuk.
(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
Dan keken ze -- "Ah, een potloodtekening."
And they would look at it -- "Ah, it's a pencil drawing."
Je kunt een gorilla niet eens leren om op commando "Ah" te zeggen.
You can't even train a gorilla to say "Ah" on request.
ah (ook: o, oh, ach, och)
Ah, deze regio heeft bergen, dat is dus een bergregio.
Oh look, there are a few mountains, so this is a mountain region.
(Gelach) Ah, jullie kennen dat. ~~~ Oké, goed.
(Laughter) Oh, you've heard of that.
Oh come on Sir, a word or two is very fun.
ah (ook: aha, ach, oh, och, ha)
ah (ook: au, ach, oh, och)
2. spreektaal
ah (ook: ieh)
volume_up
eek {tw.} [spreek.]

Voorbeeldzinnen voor "ah" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Engelse moeder: Ah, ik ben dol op je grote blauwe ogen -- zo mooi en leuk.
English(Laughter) If you ever think, "Ah, I want to end it all," don't end it all.
(Gelach) Als je ooit denkt: "Ach, ik wil er een einde aan maken," doe het dan niet.
EnglishSo I thought 'ah, the secrecy is because there is going to be some big announcement '.
Dus ik dacht: ' Aha, die geheimzinnigheid is omdat er iets groots bekend wordt gemaakt?.
EnglishAh yes, we are opening up the information superhighways, we are opening up our screens.
Welnu, wij openen onze informatiesnelwegen, wij openen onze schermen.
EnglishAh, sands of time -- reveal to me the one who can enter the cave.
Zand van de tijd... onthul mij welke sterveling de grot kan binnengaan!
English"Ah ha! American, great." ~~~ Then he opened it up. ~~~ "Born in Iran?
"Aha, Amerikaans, prima" Toen opende hij het: "Geboren in Iran?
EnglishNow you might think, ah, there’s a solution: hallucinations.
Nu zul je misschien denken: aha, dat is de oplossing: hallucinaties.
EnglishAh, no -- I never actually wished to get out of the cave.
Nee, ik heb eigenlijk nooit de wens gedaan om uit de grot te komen...
EnglishAh!
Later thuis denk je: "Oké, wat kan ik draaien...
EnglishYou get a little problem, you say, "Ah, I'll figure it out."
Je loopt tegen een probleempje aan en zegt: "Dat los ik wel op."
English(Voice: Ah, I love him, Bob.) RF: Here's it going down a pathway.
Maar geïnspireerd op de fundamentele dynamiek van het dier.
EnglishNow once people start looking at this, they say, ah, this is a laptop project.
EnglishYou can't even train a gorilla to say "Ah" on request.
Je kunt een gorilla niet eens leren om op commando "Ah" te zeggen.
EnglishAh yes, I dreamed about Mrs Pack, Mr President.
En ja hoor, mijnheer de Voorzitter, ik heb van Doris Pack gedroomd.
EnglishMan, the Americans, they're just like, "Ah, crusade.
Man, de Amerikanen, die denken gewoon: "Oh, een kruistocht.
EnglishYou're supposed to read this cartoon, and, being a sophisticated person, say, "Ah!
Als je dit beeldverhaal leest, zul je als ontwikkeld mens zeggen: "Ach, wat weet die vis er nou van?
EnglishInterviewer: Ah! Now, tell me why you had to do this?
Aha! ~~~ Dus, vertel me eens waarom je dit moest doen?
EnglishAh, the utopian dream of a drug-free society!
Een drugsvrije samenleving, wat is dat anders dan een utopie?
EnglishGrzegorz from Warsaw said, "Ah, for me it is fear.
zei Gregors uit Warschau: "Ah, voor mij is het angst.
English'Ah ' was the response, 'we are illegal immigrants and we are on this plane because we are being sent back to where we came from.
' Oh?, zeiden ze, ' Wij zijn illegalen en gaan terug naar de plek waar wij vandaan kwamen.