"agricultural production" in het Nederlands

EN

"agricultural production" - vertaling Nederlands

EN

agricultural production {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. landbouw
agricultural production
All direct forms of support for agricultural production ought gradually to be abolished.
Alle directe steun aan de landbouwproductie moet stapsgewijs worden afgeschaft.
In Burkina Faso, agricultural production has therefore fallen by almost a fifth.
In Burkina Faso is de landbouwproductie daardoor bijna twintig procent gedaald.
Dutch farmers account for 7 % of European agricultural production.
De Nederlandse landbouw is goed voor 7 procent van de Europese landbouwproductie.

Voorbeeldzinnen voor "agricultural production" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn Burkina Faso, agricultural production has therefore fallen by almost a fifth.
In Burkina Faso is de landbouwproductie daardoor bijna twintig procent gedaald.
EnglishThis already forms the specific ethical basis of European agricultural production.
Dat standpunt vormt feitelijk het ethisch fundament van de Europese landbouwproductie.
EnglishLess than 10 % of the world's agricultural production ends up in international trade.
Minder dan 10 % van de agrarische wereldproductie komt in de internationale handel.
EnglishAll direct forms of support for agricultural production ought gradually to be abolished.
Alle directe steun aan de landbouwproductie moet stapsgewijs worden afgeschaft.
EnglishThey are trying to impose their ideas about agricultural production and food on us.
Zij proberen ons hun ideeën over landbouwproductie en eten op te leggen.
EnglishIn the EU we need sustainable, high-quality agricultural production.
Wij hebben in de EU een duurzame landbouw nodig die kwaliteitsproducten levert.
EnglishDutch farmers account for 7 % of European agricultural production.
De Nederlandse landbouw is goed voor 7 procent van de Europese landbouwproductie.
EnglishWe have to pay far more attention to matters of agricultural production and food production.
Er moet meer aandacht worden geschonken aan de landbouw- en levensmiddelenproductie.
EnglishI welcome the prospect of making agricultural production a business.
Ik ben het ermee eens dat het landbouwbedrijf een onderneming moet worden.
EnglishAgricultural production is on the decline while the number of mouths to be fed is increasing.
De landbouwproductie daalt terwijl het aantal te voeden monden stijgt.
EnglishAgricultural production on the African continent lags behind the growth in population.
De landbouwproductie daar loopt achter bij de bevolkingsgroei.
EnglishAgricultural production and the environment -Forestry measures - Mountain areas
Milieu en landbouwproductiemethoden -Steunregeling voor bosbouwmaatregelen in delandbouw - Berggebieden
EnglishA further attractive feature of agricultural production for non-food purposes.
Nog iets aantrekkelijks op het gebied van het gebruik van landbouwproductie voor niet-voedingsdoeleinden.
EnglishThe conditions for agricultural production within the Union vary widely.
Binnen de Unie zijn de omstandigheden waarmee de landbouwproductie te maken heeft zeer uiteenlopend.
EnglishAre bananas the poor relation of agricultural production in the European Union?
Is de banaan het zwarte schaap van de Europese Unie?
EnglishA part of this support will be compulsorily reserved for support for local agricultural production.
Een deel van deze steun zal verplicht worden gereserveerd voor de lokale landbouwproductie.
EnglishIt is not food aid that has ruined agricultural production in many African countries, however.
Maar het is niet de voedselhulp die de landbouwproductie in veel Afrikaanse landen geruïneerd heeft.
EnglishThirdly, it is a disgrace for the EU to expend so much energy protecting its own agricultural production.
Ten derde is het beschamend dat de EU haar eigen landbouwproductie zo hardnekkig beschermt.
EnglishThe Commission's main purpose is to increase agricultural production.
De Commissie wil vooral de landbouwproduktie verhogen.
EnglishRural development cannot exist without farmers and agricultural production.
Er kan echter alleen plattelandsontwikkeling plaatsvinden als er landbouwers zijn en deze landbouwers iets produceren.

Vergelijkbare vertalingen voor "agricultural production" in Nederlands

agricultural bijvoeglijk naamwoord
production zelfstandig naamwoord
food production zelfstandig naamwoord
agricultural worker zelfstandig naamwoord
agricultural labourer zelfstandig naamwoord
agricultural laborer zelfstandig naamwoord
agricultural exhibition zelfstandig naamwoord
agricultural manager zelfstandig naamwoord
agricultural product zelfstandig naamwoord
agricultural land zelfstandig naamwoord
agricultural engineer zelfstandig naamwoord
method of production zelfstandig naamwoord
agricultural productivity zelfstandig naamwoord
bulk production zelfstandig naamwoord