"agribusiness" in het Nederlands

EN

"agribusiness" - vertaling Nederlands

NL

"agribusiness" - vertaling Engels

EN

agribusiness {zelfstandig naamwoord}

volume_up
agribusiness
volume_up
agribusiness {de} (productiekolom van agrarische be)
Either they're outvoted by puppets of agribusiness, or they are puppets of agribusiness.
Of marionetten van de agribusiness overstemmen ze, of ze zijn marionetten van de agribusiness.
Half the people who developed the food pyramid have ties to agribusiness.
De helft van de mensen die de voedselpiramide maakten heeft banden met de agribusiness.
Thanks to farm subsidies, the fine collaboration between agribusiness and Congress, soy, corn and cattle became king.
Met dank aan landbouwsubsidies, de fijne samenwerking tussen de agribusiness en het Congres, werden soja, graan en vee koning.
NL

agribusiness {de}

volume_up
1. "productiekolom van agrarische be"
agribusiness
Of marionetten van de agribusiness overstemmen ze, of ze zijn marionetten van de agribusiness.
Either they're outvoted by puppets of agribusiness, or they are puppets of agribusiness.
De helft van de mensen die de voedselpiramide maakten heeft banden met de agribusiness.
Half the people who developed the food pyramid have ties to agribusiness.
Met dank aan landbouwsubsidies, de fijne samenwerking tussen de agribusiness en het Congres, werden soja, graan en vee koning.
Thanks to farm subsidies, the fine collaboration between agribusiness and Congress, soy, corn and cattle became king.

Voorbeeldzinnen voor "agribusiness" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe first course developed was a Diploma in Rural Development and Agri-Business.
Als eerste werd een opleiding Plattelandsontwikkeling en Agro-industrie ontwikkeld.
English(Applause) To do that, don't look at the agribusiness model for the future.
(Applaus) Om dat te doen, kijk niet naar het agribusinessmodel voor de toekomst.
EnglishHalf the people who developed the food pyramid have ties to agribusiness.
De helft van de mensen die de voedselpiramide maakten heeft banden met de agribusiness.
EnglishEither they're outvoted by puppets of agribusiness, or they are puppets of agribusiness.
Of marionetten van de agribusiness overstemmen ze, of ze zijn marionetten van de agribusiness.
EnglishPowerful international agri-business knows that too.
Binnen het machtige internationale bedrijfsleven is dat maar al te goed bekend.
EnglishThat means continuing to create a monopoly system dominated by the agribusiness multinationals.
Dat betekent doorgaan met het creëren van een monopolieregime, waar de multinationals van de het voor het zeggen hebben.
EnglishThe way we got here is because of big agribusiness.
We zijn hier beland door de grote landbouwindustrie.
EnglishThanks to farm subsidies, the fine collaboration between agribusiness and Congress, soy, corn and cattle became king.
Met dank aan landbouwsubsidies, de fijne samenwerking tussen de agribusiness en het Congres, werden soja, graan en vee koning.
EnglishThe source of the threat is clear: agri-business and the water industry are taking vast amounts of water from our rivers and wetlands.
De bron van die bedreiging is duidelijk: de landbouw- en watersector onttrekken enorme hoeveelheden water aan onze rivieren en wetlands.
EnglishTo sum this up in one sentence, the losers will be the farmers and food sovereignty, whereas the winners will be agri-business and the major distributors.
Kort gezegd komt het hierop neer: de landbouwers zijn de verliezers en de voedselveiligheid wordt ondermijnd; de winnaars zijn de agro-industrie en de grote distributeurs.
EnglishBut in fact, with global warming and rising temperatures, all of a sudden you have vast wheat fields and agribusiness, and grain being produced in Siberia.
Maar in feite heb je daar door de opwarming van de aarde en de stijgende temperaturen opeens uitgestrekte korenvelden en agrobusiness. ~~~ Er wordt graan geproduceerd in Siberië.

Synoniemen (Engels) voor "agribusiness":

agribusiness