"agrarian" in het Nederlands

EN

"agrarian" - vertaling Nederlands

EN

agrarian {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. landbouw
agrarian

Voorbeeldzinnen voor "agrarian" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCommodities were the basis of the agrarian economy that lasted for millennia.
Grondstoffen waren de basis van de landbouweconomie die millennialang standhield.
EnglishWe're the agrarian economy, and we're supplying commodities.
We zijn de agrarische economie. ~~~ We leveren grondstoffen.
EnglishSo, we moved from an agrarian economy to an industrial economy.
Onze agrarische economie werd een industriële economie.
EnglishAgrarian reform has to be implemented, and economic and social justice must be established.
Er moet een begin worden gemaakt met de landbouwhervorming en er moet gestreefd worden naar economische en sociale rechtvaardigheid.
EnglishAgrarian reform in the Philippines
EnglishAgriculture, agrarian reform and rural economic development should be top priority areas for EU assistance.
Landbouw, landbouwhervorming en de economische ontwikkeling van het platteland moeten bij de hulp vanuit de EU de allerhoogste prioriteit krijgen.
EnglishThirty years ago, when the former Soviet Union invaded Afghanistan, Afghanistan was a somewhat well-to-do agrarian society.
Dertig jaar geleden, toen de voormalige Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel, was Afghanistan een redelijk welvarende agrarische samenleving.
EnglishWe cannot but endorse the proposals for agrarian reform and support for the peace process in association with Colombia's immediate neighbours.
Wij dienen de voorstellen voor de hervorming van de landbouw en het vredesproces met de aangrenzende landen dan ook te steunen.
EnglishFirstly, these are small countries which did not start out with a high level of industry but were peripheral nations with a mainly agrarian structure.
In de eerste plaats zijn dat kleine landen die niet op een hoog industrieel niveau zijn begonnen, maar eerder een agrarische structuur hebben en aan de periferie liggen.
EnglishHaving said that, we should always bear in mind that Turkey is essentially an agrarian society rapidly transforming itself into an industrial society.
Dat gezegd zijnde, mogen wij nimmer uit het oog verliezen dat Turkije een overwegend agrarische samenleving is, die zich in hoog tempo tot een geïndustrialiseerde samenleving ontwikkelt.

Synoniemen (Engels) voor "agrarian":

agrarian