EN

agnostic {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "agnostic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAbout 20 percent are agnostic, and the rest could fairly be called atheists.
Ongeveer 20 procent zijn agnost, en de anderen kunnen gerust atheïst genoemd worden.
EnglishI want to believe that we can be agnostic about this, that we can rise above all of this.
Ik wil geloven dat we hierover agnostisch kunnen zijn, dat we hier boven kunnen staan.
EnglishAnd then finally, we insist that the robots be agnostic to who their neighbors are.
Tenslotte willen we dat de robots niet weten wie hun buren zijn.
EnglishHowever, I repeat that my group is agnostic and will have a free vote on the matter.
Maar ik herhaal nog eens dat mijn fractie neutraal is en dat over deze zaak vrij gestemd zal worden.
EnglishI think that generally an 'agnostic' would be the most correct description of my state of mind."
Ik denk dat de term agnost over het algemeen de beste beschrijving zou zijn van mijn beleving.
EnglishThat may or may not be true - some of us are at the very least agnostic on that point.
Misschien is dat zo, misschien ook niet - sommigen onder ons zijn op zijn zachtst gezegd agnostisch op dat punt.
EnglishDarwin himself preferred "agnostic" -- and not only out of loyalty to his friend Huxley, who coined the term.
Darwin zelf verkoos agnost -- en niet alleen uit loyaliteit voor zijn vriend Huxley, die de term het eerst gebruikte.
EnglishMy group is agnostic on this issue.
EnglishAnd this one was a big lesson because I was praying, giving these prayers of thanksgiving, which was odd for an agnostic.
En dit was een belangrijke les omdat ik altijd moest bidden, bidden tijdens Thanksgiving, wat eigenlijk maar vreemd is voor een agnost.
EnglishI am agnostic, but I read the Bible and it says that nobody should touch Cain in spite of the fact that he killed his brother Abel.
Ik ben agnostisch, maar ik lees de bijbel, en daarin staat dat niemand Kaïn iets mag aan doen, ook al heeft hij zijn broer Abel gedood.
EnglishThis one was unexpected because I started the year as an agnostic, and by the end of the year, I became what a friend of mine calls a reverent agnostic, which I love.
Deze was onverwachts omdat ik het jaar begon als een agnost, en tegen het einde van het jaar werd ik wat een vriend van me noemde als een ontzaghebbend agnost, wat ik geweldig vond.

Synoniemen (Engels) voor "agnostic":

agnostic