EN

agitation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The agitation of recent weeks would then actually have been nothing but play-acting.
Dan was alle opwinding van de laatste weken uiteindelijk maar komedie geweest.
Ladies and gentlemen, I can understand your agitation, but the Rules of Procedure provide for this to happen.
Dames en heren, ik begrijp uw opwinding, maar volgens het Reglement is dat nu eenmaal mogelijk.
Madam President, there is still a great deal of agitation over the last decision on the Baldarelli report.
Mevrouw de Voorzitter, er heerst nog grote opwinding over uw eerdere beslissing over het verslag-Baldarelli.
agitation (ook: commotion)
The Auto-Oil directives had been the subject of considerable discussion and aroused some agitation in the world of industry.
De auto/olie-richtlijnen gaven aanleiding tot heel wat discussie en zorgden voor enige opschudding in de industrie.
agitation (ook: riot, tumult)
agitation (ook: riot, show, spectacle)
All this agitation might have just one purpose: making us forget the deafening silence of the French opposition when this law was considered at first reading?
Zou al deze agitatie misschien alleen maar tot doel hebben de oorverdovende stilte van de Franse oppositie bij de behandeling van de tekst in eerste lezing te doen vergeten?
agitation (ook: riot)
agitation (ook: riot)
agitation (ook: commotion)
agitation (ook: commotion)

Voorbeeldzinnen voor "agitation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe agitation of recent weeks would then actually have been nothing but play-acting.
Dan was alle opwinding van de laatste weken uiteindelijk maar komedie geweest.
EnglishThis report is a piece of left-wing, feminist agitation that cannot bring any positive results.
Dit verslag is je reinste linkse feministische ophitserij die niks goeds kan opleveren.
EnglishLadies and gentlemen, I can understand your agitation, but the Rules of Procedure provide for this to happen.
Dames en heren, ik begrijp uw opwinding, maar volgens het Reglement is dat nu eenmaal mogelijk.
EnglishMadam President, there is still a great deal of agitation over the last decision on the Baldarelli report.
Mevrouw de Voorzitter, er heerst nog grote opwinding over uw eerdere beslissing over het verslag-Baldarelli.
EnglishHowever, any extension of this exemption for motives of pure political agitation should be rejected.
Maar een uitbreiding van deze uitzonderingsregeling enkel en alleen om politieke, agitatorische redenen, moet worden afgewezen.
EnglishThe Auto-Oil directives had been the subject of considerable discussion and aroused some agitation in the world of industry.
De auto/olie-richtlijnen gaven aanleiding tot heel wat discussie en zorgden voor enige opschudding in de industrie.
EnglishFor some sparkling wines that are obtained in autoclaves using agitation, a shorter period will suffice.
Voor bepaalde mousserende wijnen, die worden verkregen met gebruikmaking van autoclaven voorzien van een roermechanisme, is minder ook al genoeg.
EnglishAnd Nathaniel was in such a state of agitation when we started our first lesson at Walt Disney Concert Hall -- he had a kind of manic glint in his eyes, he was lost.
toen we met onze eerste les begonnen. ~~~ Hij had een manische gloed in z'n ogen. ~~~ Hij was verdwaald. ~~~ Hij praatte over...
EnglishMr President, my reference to Communist dictatorships has clearly triggered feelings of great agitation in an MEP from the extreme left.
Mijnheer de Voorzitter, mijn verwijzing naar de communistische dictaturen heeft bij een van mijn collega's ter uiterste linkerzijde blijkbaar grote opwinding veroorzaakt.
EnglishAll this agitation might have just one purpose: making us forget the deafening silence of the French opposition when this law was considered at first reading?
Zou al deze agitatie misschien alleen maar tot doel hebben de oorverdovende stilte van de Franse oppositie bij de behandeling van de tekst in eerste lezing te doen vergeten?

Synoniemen (Engels) voor "agitation":

agitation