EN

to agitate [agitated|agitated] {werkwoord}

volume_up
And I became increasingly more and more agitated, because I was there not only to be with them, but also to ride and create a team and I didn't know what to do.
Ik werd steeds meer en meer opgewonden, want ik was er, niet alleen met hen, maar ook om te rijden en een team te vormen. ~~~ Ik wist niet wat te doen.
to agitate (ook: to shake, to shock)

Voorbeeldzinnen voor "to agitate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe know that it is not right to agitate from the public gallery, but these people were surely unaware of that!
Wij weten dat men vanop de publieke tribune niet mag manifesteren, maar deze mensen wisten dat beslist niet.
EnglishAll of us here are joining together to agitate for action against poverty, while at the same time the Council of Ministers is binding our hands.
We propageren hier allemaal samen acties tegen de armoede en aan de andere kant bindt de Ministerraad onze handen.