EN

aging {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

anti-aging {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "aging" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishI'm going to talk about why we are so fatalistic about doing anything about aging.
Ik ga praten over waarom we zo fatalistisch zijn over iets doen tegen veroudering.
EnglishNow I don't mean extra gills or something -- something we care about, like aging.
Nu bedoel ik geen extra kieuwen of zo, maar iets waar we om geven, zoals ouder worden.
EnglishAt the break, I was asked by several people about my comments about the aging debate.
Tijdens de pauze vroegen enkele mensen naar mijn mening over het verouderingsdebat.
EnglishThis pro-aging trance is what stops us from agitating about these things.
De pro-veroudering trance is wat ons stopt ons druk te maken over deze dingen.
EnglishThe only real difference is that aging kills considerably more people than malaria does.
Het enige verschil is dat meer mensen sterven aan veroudering dan aan malaria.
EnglishThere are some creatures on this planet already that don't really do aging.
Er zijn al een aantal schepsels op deze planeet die niet echt ouder worden.
EnglishThese are the sorts of unbelievable excuses that people give for aging.
Dit zijn het soort ongelofelijke excuses die mensen geven voor veroudering.
EnglishIn other words, it will be the only young country in an aging world.
Met andere woorden, het wordt het enige jonge land in een vergrijzende wereld.
EnglishAging is a side effect of being alive in the first place, which is to say, metabolism.
Veroudering is een bij-effect van in leven zijn, namelijk, metabolisme.
EnglishIt's actually a sensible way of coping with the inevitability of aging.
Het is zelfs een redelijke manier van omgaan met de onvermijdelijkheid van veroudering.
EnglishAnd I think that human aging shares all of these characteristics in spades.
Ik denk dat menselijke veroudering al deze karakteristieken deelt.
EnglishAnd the fundamental answer is that the pro-aging trance is not as dumb as it looks.
En het fundamentele antwoord is dat de pro-veroudering trance niet zo dom is als het eruit ziet.
EnglishHave you ever wanted to stay young a little longer and put off aging?
Zou je niet wat langer jong willen blijven en de veroudering uitstellen?
EnglishSo those are hints suggesting that humans are susceptible to the effects of the hormones for aging.
Dat geeft aan dat de mens vatbaar is voor de effecten van de verouderingshormonen.
EnglishSo that means that the normal function of this hormone receptor is to speed up aging.
Dat betekent dat de normale functie van deze hormoonreceptor het versnellen van de veroudering is.
EnglishIt says that aging is subject to control by the genes, and specifically by hormones.
Het zegt dat veroudering onderworpen is aan controle door de genen, en wel specifiek door hormonen.
EnglishThe second myth is, there are treatments that can help slow, reverse, or even stop aging.
De tweede mythe is, dat er behandelingen zijn die veroudering kunnen tegengaan of zelfs stoppen.
EnglishSo, if there is nothing you can do to slow your aging or stop your aging, what am I doing here?
Dus als er niets is dat je kunt doen om je veroudering tegen te gaan, wat doe ik hier dan?
EnglishAnd there are really two games in town, according to most people, with regard to postponing aging.
En er twee spelletjes zijn, over het uitstellen van veroudering volgens de meeste mensen.