EN

agile {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
agile (ook: adroit, alert, brisk, keen)
They weigh thousands of pounds, are not by any means agile. ~~~ They're not even autonomous.
Ze wegen duizenden kilo, zijn allerminst wendbaar en zijn ook niet autonoom.
Vogels zijn erg wendbaar.
So one of the advantages of this design is, when you scale things down, the robot naturally becomes agile.
Eén van de voordelen van dit ontwerp is dat als je alles kleiner maakt, de robot van nature wendbaar wordt.

Voorbeeldzinnen voor "agile" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey weigh thousands of pounds, are not by any means agile. ~~~ They're not even autonomous.
Ze wegen duizenden kilo, zijn allerminst wendbaar en zijn ook niet autonoom.
EnglishSo one of the advantages of this design is, when you scale things down, the robot naturally becomes agile.
Eén van de voordelen van dit ontwerp is dat als je alles kleiner maakt, de robot van nature wendbaar wordt.
EnglishNo, agile aerial robots like this one.
EnglishI would define the Agency, as it appears, by using four adjectives: agile, efficient, transparent and independent.
Ik zou dit bureau, zoals het zich nu begint af te tekenen, willen kenschetsen met vier adjectieven: soepel, efficiënt, transparant en autonoom.
EnglishBirds are very agile.
EnglishThis is another great opportunity for the European institutions - especially the Council - to show how agile and efficient they are.
Dit is nogmaals een schitterende gelegenheid opdat de Europese instellingen - en uiteraard ook de Raad - blijk geven van handigheid en efficiëntie.
EnglishBecause this is -- I'm quite an experienced manager of systems as a pilot, but this is really -- you need fluidity, you need to be agile and also to adapt really fast.
Als piloot ben ik een ervaren systeembeheerder, maar dit is -- Het moet vloeiend zijn, je moet wendbaar zijn en je heel snel aanpassen.
EnglishUp attributes are things like being playful, being fresh like the Fresh Prince, contemporary, adventurous, edgy or daring like Errol Flynn, nimble or agile, profane, domineering,
Up attributen zijn dingen zoals speels, fris zoals de Fresh Prince, eigentijds, avontuurlijk, prikkelend of gewaagd zoals Errol Flynn,
EnglishWe must therefore be more agile and must know how to take our help to exactly where it is needed, exactly where it is lacking and exactly where it will make a difference.
Daarom moeten wij snel en flexibel optreden en waarborgen dat onze steun terechtkomt op plaatsen waar onze hulp nodig, nuttig en doeltreffend is.

Synoniemen (Engels) voor "agile":

agile
agility