"aggrieved" in het Nederlands

EN

"aggrieved" - vertaling Nederlands

EN

aggrieved {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "aggrieved" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI will, unless you'd like to claim aggrieved status.
EnglishLike everyone else here, I feel aggrieved that many of the amendments we approved were not adopted by the Council.
Net als u allen betreur ik het dat de Raad een groot aantal door ons aangenomen amendementen niet heeft overgenomen.
EnglishYes, I would like to claim aggrieved status.
EnglishWe continue our investigation, but we have no magic wand to restore the fortunes of the aggrieved policyholders.
We zetten ons onderzoek voort, maar we hebben geen toverstokje waarmee we het fortuin van de getroffen polishouders kunnen terugbrengen.
EnglishMr President, in this debate on a point of order the term 'nationalists ' has been used, which does no justice to the arguments of the aggrieved parties.
Voorzitter, in dit ordedebat is de term nationalisten gevallen en dat doet geen recht aan de argumenten van de bezwaarden.
EnglishUltimately, these new structures will be able to help resolve cross-border disputes for aggrieved consumers within the European Union.
Uiteindelijk zullen deze nieuwe structuren benadeelde consumenten binnen de Europese Unie kunnen helpen bij het oplossen van grensoverschrijdende geschillen.
EnglishThey feel aggrieved that their ambitions for EU membership in the long term are being ignored and decreed unrealistic, particularly by the Commission.
Zij voelen zich gekrenkt dat hun streven naar het lidmaatschap van de EU op de lange termijn genegeerd en als onrealistisch betiteld wordt, met name door de Commissie.
EnglishI believe that this is very important because of course the decision of the Heads of State and Government had no legal base and was made without hearing the aggrieved party.
Ik hecht hier grote waarde aan omdat dit besluit van de regeringsleiders uiteraard is genomen zonder rechtsgrondslag en zonder dat de andere partij is gehoord.
EnglishMr President, I was very aggrieved when the President of the European Parliament did not have a seat at the table for the negotiations with President Bush.
Mijnheer de Voorzitter, ik was zeer teleurgesteld toen ik vernam dat de Voorzitter van het Europees Parlement geen plaats aan de onderhandelingstafel met president Bush was toebedeeld.
EnglishAt the same time, the deeply aggrieved Russian army leadership can undertake bloody revenge for the humiliating defeat against the Chechen freedom fighters of only a few years ago.
En passant mag de diep gekrenkte Russische legerleiding bloedig revanche nemen voor de smadelijke nederlaag tegen de Tsjetsjeense vrijheidsstrijders van luttele jaren geleden.