EN

aggregation {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "aggregation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is also proposing a somewhat different aggregation structure for the individual EU policies.
Ze stelt ook voor de verschillende beleidsterreinen iets anders in te delen.
EnglishThey used to aggregate up to the tens of thousands, 30,000 groupers about this big in one hectare, in one aggregation.
Zij groepeerden zich altijd tot wel tienduizenden, 30.000 tandbaarzen ongeveer zo groot, op één hectare, in één groep.
EnglishThe overall error rate is merely the scientifically dubious aggregation of spot checks, which, whilst interesting, are random.
Dit globale foutenpercentage is slechts de wetenschappelijk gezien dubieuze optelsom van een aantal interessante doch willekeurige steekproeven.
EnglishThe Sargasso Sea is also a wondrous place for the aggregation of these unique species that have developed to mimic the sargassum habitat.
De Sargassozee is ook een wonderbaarlijke plek voor de opeenhoping van deze unieke soorten die zich hebben ontwikkeld om de sargassumleefomgeving te imiteren.