"ageism" in het Nederlands

EN

"ageism" - vertaling Nederlands

EN

ageism {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. Brits Engels
Nonsensical ageism removes experience and expertise often where and when it is most needed.
Onzinnige leeftijdsdiscriminatie zorgt ervoor dat ervaring en deskundigheid verdwijnen, vaak waar en wanneer die het hardst nodig zijn.
There is a new ageism forcing people to retire early so that wealth of knowledge and experience will be lost to us.
Er is een nieuwe vorm van leeftijdsdiscriminatie die mensen ertoe dwingt vroeg met pensioen te gaan, waardoor het enorme reservoir aan kennis en ervaring voor ons verloren gaat.
At the weekend Mr Liikanen made a statement on BBC Radio about employment practices and about ageism in employment.
Tijdens het weekend heeft de heer Liikanen op de BBC-radio een verklaring afgelegd over de praktijken bij indienstneming en over de leeftijdsdiscriminatie daarbij.

Voorbeeldzinnen voor "ageism" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWould he enter into discussions on the recruitment policies on ageism as well?
Staat hij open voor verdere discussies over het hanteren van een leeftijdsgrens bij aanwerving?
EnglishAs a parliament we should also abolish ageism in employment.
Ook wij zouden bij indienstneming niemand meer wegens zijn leeftijd mogen discrimineren.
EnglishCould I finally say that we should ease up a little on the ageism in relation to the praesidium.
Ik wil tot slot zeggen dat we niet zo moeilijk moeten doen over leeftijd met betrekking tot het presidium.
EnglishNonsensical ageism removes experience and expertise often where and when it is most needed.
Onzinnige leeftijdsdiscriminatie zorgt ervoor dat ervaring en deskundigheid verdwijnen, vaak waar en wanneer die het hardst nodig zijn.
EnglishAt the weekend Mr Liikanen made a statement on BBC Radio about employment practices and about ageism in employment.
Tijdens het weekend heeft de heer Liikanen op de BBC-radio een verklaring afgelegd over de praktijken bij indienstneming en over de leeftijdsdiscriminatie daarbij.
EnglishThere is a new ageism forcing people to retire early so that wealth of knowledge and experience will be lost to us.
Er is een nieuwe vorm van leeftijdsdiscriminatie die mensen ertoe dwingt vroeg met pensioen te gaan, waardoor het enorme reservoir aan kennis en ervaring voor ons verloren gaat.
EnglishIt is time that we, in the institutions, put our own house in order and deal with the ageism that we practice in some of our recruitment policies.
Het wordt daarom tijd dat we zelf orde op zaken stellen in dit verband en bij de werving van nieuw personeel de ouderen niet uit het oog verliezen.
EnglishWould he join with me in calling on all EU institutions to abide by the spirit of the Amsterdam draft Treaty on anti-discrimination on ageism?
Wil hij zich aansluiten bij mijn oproep aan alle EU-instellingen om de geest van het Ontwerpverdrag van Amsterdam inzake niet-discriminatie op grond van leeftijd te respecteren?
EnglishWould the Commissioner like to take this opportunity to condemn the ageism which is widespread throughout the European Union and is still a major problem?
Wil de commissaris van deze gelegenheid gebruik maken om de leeftijdsdiscriminatie te veroordelen, die overal in de Europese Unie zo gebruikelijk is en nog altijd een groot probleem is?

Synoniemen (Engels) voor "ageism":

ageism
English