"ageing population" in het Nederlands

EN

"ageing population" - vertaling Nederlands

EN

ageing population {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The effects of an ageing population are being felt at various levels.
De gevolgen van de vergrijzing manifesteren zich op een aantal niveaus.
And an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
En vergrijzing is een argument temeer om het Stabiliteitspact in ere te houden.
The first relates to demography and the ageing population.
Het eerste is de demografie en de vergrijzing van de bevolking.

Voorbeeldzinnen voor "ageing population" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
En vergrijzing is een argument temeer om het Stabiliteitspact in ere te houden.
EnglishThe EU’ s population is ageing quickly, and there will need to be more of us.
De bevolking van de EU vergrijst snel en we zullen behoefte krijgen aan meer mensen.
EnglishThis is vital if an exodus to the cities and the ageing of the population is to be prevented.
We moeten voorkomen dat mensen uit deze gebieden wegtrekken en de bevolking vergrijst.
EnglishWe say that too few children are being born in the EU and that the EU has an ageing population.
Wij zeggen dat het geboortecijfer in de EU te laag is en dat de bevolking vergrijst.
EnglishThe ageing of the population is one of the greatest long-term challenges facing the EU.
De vergrijzing van de bevolking is op de lange termijn één van de belangrijkste uitdagingen.
EnglishThe effects of an ageing population are being felt at various levels.
De gevolgen van de vergrijzing manifesteren zich op een aantal niveaus.
EnglishThis applies, in particular, if we look at the future demographic trend of an ageing population.
Zeker als we letten op de toekomstige demografische ontwikkeling van de vergrijzing.
EnglishI am referring to the demographic problem and specifically the ageing of the population.
Ik bedoel hiermee het demografische probleem en meer bepaald de vergrijzing van de bevolking.
EnglishThe fact that Europe's population is ageing is not new, we all know it.
De vergrijzing van de Europese bevolking is geen nieuw verschijnsel.
EnglishThis is a most important topic, especially with a growing ageing population in Europe.
Dit is een belangrijk onderwerp, vooral omdat het aantal ouderen in Europa voortdurend toeneemt.
EnglishThe second challenge is the ageing of the population and this was highlighted this morning.
De tweede uitdaging is de vergrijzing, zoals vanochtend al is gezegd.
EnglishOur own part of the world, with its ageing population, has a real need for new people.
Ons vergrijzende werelddeel kan nieuwe inwoners goed gebruiken.
EnglishI should also like to raise a final point: what can we do about the ageing population of Europe?
En een laatste punt, wat kunnen we doen aan de vergrijzing van Europa?
EnglishHow are we going to safeguard a welfare state threatened by the ageing of the population?
Hoe houden we de welvaartsstaat in stand, die bedreigd wordt door de vergrijzing van de bevolking?
EnglishThe Lisbon agenda is set against the background of a major challenge: our ageing population.
Het programma van Lissabon speelt in op een enorme uitdaging: de vergrijzing van onze bevolking.
EnglishWell-managed migration could be the answer to the negative consequences of an ageing population.
Mits in goede banen geleid kan migratie de nadelige gevolgen van de vergrijzing ondervangen.
EnglishWell, the thorny question of ageing of the population is important in this context.
In deze optiek vormt de vergrijzing een fors probleem.
EnglishThe ageing of the population means that the economic basis is vulnerable.
De vergrijzing maakt het economisch draagvlak kwetsbaar.
EnglishUntil that date the impact of population ageing will be less.
Tot die datum zal de vergrijzing een kleinere weerslag hebben.
EnglishThe first relates to demography and the ageing population.
Het eerste is de demografie en de vergrijzing van de bevolking.

Vergelijkbare vertalingen voor "ageing population" in Nederlands

ageing zelfstandig naamwoord
population zelfstandig naamwoord
target population zelfstandig naamwoord
working population zelfstandig naamwoord
aging of the population zelfstandig naamwoord