EN

aged {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aged (ook: old, stale)
The youngest positive case in these animals was aged 41 months.
Het jongste dier waarbij de uitslag positief was, was 41 maanden oud.
Here's another victim, their neighbor Auntie Valya, aged 78.
Hier nog een ander slachtoffer, hun buurvrouw tante Valya, 78 jaar oud.
Yes, Svetlana Nazarova, aged 29, she works in the clinic No 17.
Ja, Svetlana Nazarova, 29 jaar oud, ze werkt in polikliniek No 17.

Voorbeeldzinnen voor "aged" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBreast cancer is the most common cause of death among women aged between 35 and 55.
Borstkanker is de meest voorkomende doodsoorzaak onder vrouwen tussen de 35 en 55.
EnglishThere are three more children aged 16 currently under sentence of death in Iran.
Er zijn momenteel in Iran nog drie kinderen van zestien die ter dood veroordeeld zijn.
EnglishThen, for those aged over forty, the dilemma is the same as for babies.
Bij de veertigers staat men dan opnieuw voor hetzelfde dilemma als bij baby's.
EnglishThis means that we have a lot of aged reactors that continue to be in full operation.
Dit betekent dat een hoop verouderde reactoren nog volop in bedrijf zijn.
EnglishCould this be mainly because it is believed that Alzheimer's disease affects mainly the aged?
Dat komt wellicht omdat het gaat om een aandoening die vooral bejaarden treft.
EnglishMore than 700,000 children in the United States aged 18 and under begin smoking every year.
In de V.S. beginnen ieder jaar meer dan 700,:,000 kinderen, jonger dan 18, met roken.
EnglishNow I'm a middle-aged guy. ~~~ I'm not exactly comfortable with emotions.
Nu ben ik een vent van middelbare leeftijd; ik voel me niet echt comfortabel bij emoties.
EnglishThere are mass redundancies affecting people aged between 50 and 55.
Er worden massaal mensen van 50 tot 55 jaar uit het arbeidcircuit gestoten.
EnglishIn principle, if they are aged, these fractures are no longer open, and are therefore healed.
Als het om oude breuken gaat zijn deze sowieso niet meer open, dus geheeld.
EnglishOne of my favorite brain stories described these middle-aged guys.
Een van mijn favoriete verhalen over hersenen gaat over mannen van middelbare leeftijd.
EnglishAlmost eight million tests were carried out last year on healthy animals aged over 30 months.
Vorig jaar zijn bijna acht miljoen tests uitgevoerd op gezonde dieren ouder dan 30 maanden.
EnglishI once talked this over with my children, who are aged between 13 and 20.
Ik heb deze kwestie eens met mijn kinderen, die tussen 13 en 20 jaar oud zijn, grondig besproken.
EnglishIf we extend the parameters to include those aged 30, this figure will clearly be even higher.
Deze groep zou zelfs nog groter zijn als wij tot 30 jaar zouden gaan.
EnglishThe youngest positive case in these animals was aged 41 months.
Het jongste dier waarbij de uitslag positief was, was 41 maanden oud.
EnglishHere's another victim, their neighbor Auntie Valya, aged 78.
Hier nog een ander slachtoffer, hun buurvrouw tante Valya, 78 jaar oud.
EnglishThe learner could be middle-aged, could be as young as 20.
De leerling kan van middelbare leeftijd zijn, maar ook twintig jaar jong.
EnglishYes, Svetlana Nazarova, aged 29, she works in the clinic No 17.
Ja, Svetlana Nazarova, 29 jaar oud, ze werkt in polikliniek No 17.
EnglishIt is a guaranteed income that will give older and elderly aged people the greatest sense of security.
Verzekerde inkomsten bieden de grootste veiligheid voor ouder wordende en oudere burgers.
EnglishWe need to pay particular attention to middle-aged women, and secondly teenage boys.
Wij moeten specifieke aandacht besteden aan vrouwen van middelbare leeftijd en jongens in de tienerleeftijd.
EnglishMiddle-aged women are at a disadvantage, as they do not receive adequate training.
Vrouwen van middelbare leeftijd bevinden zich in een ongunstige positie, omdat zij onvoldoende scholing krijgen.