"age of majority" in het Nederlands

EN

"age of majority" - vertaling Nederlands

EN

age of majority {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. juridisch
age of majority
Mr President, have we considered that the young people who were born after the dictatorship have not yet reached the age of majority?
Mijnheer de Voorzitter, moeten wij ons geen rekenschap geven van het feit dat de jonge mensen die na de dictatuur geboren zijn nog niet de leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt?
I naturally also view with unease the fact that, in both international contexts and the EU, children ’ s and young people’ s age of majority is tampered with.
Ook ik ben natuurlijk ongerust over het feit dat men zowel in internationaal verband als in EU-verband steeds meer tornt aan de meerderjarigheid van kinderen en jongeren.

Voorbeeldzinnen voor "age of majority" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishGrandparents, children over the age of majority and non-married partners should also be entitled to family reunification.
Ook grootouders, meerderjarige kinderen en ongetrouwde stellen zouden nu aanspraak moeten krijgen op gezinshereniging.
EnglishThe reference in the Commission proposals to the age of majority is correct and we should not introduce some other factor.
In haar voorstellen gaat de Commissie terecht uit van de leeftijd waarop mensen meerderjarig worden; we moeten dan ook geen andere factor gaan invoeren.
EnglishMr President, have we considered that the young people who were born after the dictatorship have not yet reached the age of majority?
Mijnheer de Voorzitter, moeten wij ons geen rekenschap geven van het feit dat de jonge mensen die na de dictatuur geboren zijn nog niet de leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt?
EnglishI naturally also view with unease the fact that, in both international contexts and the EU, children ’ s and young people’ s age of majority is tampered with.
Ook ik ben natuurlijk ongerust over het feit dat men zowel in internationaal verband als in EU-verband steeds meer tornt aan de meerderjarigheid van kinderen en jongeren.

Vergelijkbare vertalingen voor "age of majority" in Nederlands

of voorzetsel
majority zelfstandig naamwoord
age zelfstandig naamwoord