"age limit" in het Nederlands

EN

"age limit" - vertaling Nederlands

EN

age limit {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Budget reasons are also given as a further argument for keeping the age limit.
Een verder argument voor handhaving van de leeftijdsgrens zouden begrotingsredenen zijn.
The age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
De leeftijdsgrens is een manier om het aantal sollicitanten in te dammen.
We want to abolish the discriminatory, outdated age limit of 35 years old.
Wij willen de discriminerende en ouderwetse leeftijdsgrens van 35 jaar laten verdwijnen.

Voorbeeldzinnen voor "age limit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
De leeftijdsgrens is een manier om het aantal sollicitanten in te dammen.
EnglishBudget reasons are also given as a further argument for keeping the age limit.
Een verder argument voor handhaving van de leeftijdsgrens zouden begrotingsredenen zijn.
EnglishIt is the general practice in most countries and no age limit has been set.
Het is de algemene praktijk in de meeste landen en er is geen leeftijdsgrens vastgelegd.
EnglishWe want to abolish the discriminatory, outdated age limit of 35 years old.
Wij willen de discriminerende en ouderwetse leeftijdsgrens van 35 jaar laten verdwijnen.
EnglishOne concerns the age limit and the other the position of cohabiting couples.
Het eerste punt betreft de leeftijdsgrens, het tweede de positie van samenwonende stellen.
EnglishBy setting an age limit, I believe we are making it even more attractive.
Door een leeftijdsgrens vast te stellen, kunnen we een en ander nog aanlokkelijker maken.
EnglishI myself am in favour of an age limit of 18, rather than 16, years.
Zelf ben ik een voorstander van een leeftijdgrens van 18 jaar in plaats van 16 jaar.
EnglishThe second point that I should like to raise is the question of the age limit.
Het tweede punt dat ik nog wil noemen, betreft de leeftijdsgrens.
EnglishThere is a clear link between the age limit and the need of active ageing.
Er is een duidelijk verband tussen de leeftijdsgrens en de noodzaak van het actief ouder worden.
EnglishAnother difficult point is the age limit up to which pornography is considered child pornography.
Een moeilijk punt is verder de leeftijdsgrens waarbij sprake is van kinderpornografie.
EnglishI should nevertheless like the opportunity of voting in one paragraph on the age limit.
Ik zou echter wel willen dat over de leeftijd wordt gestemd.
EnglishFinally, I should like to comment on the stipulation of an age limit for children.
Ten slotte het bepalen van de leeftijd van kinderen.
EnglishIs it not possible that the age limit would be an obstacle here?
Kan het niet zijn dat dit wordt afgeremd door de leeftijdsgrens?
EnglishI am therefore in favour of raising the age limit to 16.
Daarom ben ik voor een verhoging van de leeftijdsgrens tot 16 jaar.
EnglishThis suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit.
Dit wijst erop dat er op dit ogenblik geen dringende noodzaak bestaat voor het verlagen van de huidige leeftijdslimiet.
EnglishI agree with the rapporteur concerning the age limit.
Ik ben het met de rapporteur eens wat betreft de leeftijdsgrens.
EnglishI suggest that we adopt this age limit and say that all minors must absolutely be protected.
Ik stel voor dat wij aan deze leeftijd vasthouden, want elk minderjarig individu dient zeker beschermd te worden.
EnglishIn this way the age limit can be adjusted to take account of certain sectors of the labour market.
Zo kan ook de leeftijdsgrens worden aangepast om rekening te houden met de arbeidsmarkt in sommige sectoren.
EnglishHere are several examples: the age limit of 35 benefits women and is positive so they say.
Hier volgen enkele voorbeelden: de leeftijdsgrens van ten hoogste 35 jaar bevoordeelt vrouwen en is positief, wordt gezegd.
EnglishWith regard to the age limit, we should perhaps avoid making this matter into something of a forbidden fruit.
Wat de leeftijdsgrens betreft, moeten we misschien zien te vermijden dat die een soort verboden vrucht wordt.

Vergelijkbare vertalingen voor "age limit" in Nederlands

limit zelfstandig naamwoord
age zelfstandig naamwoord
to limit werkwoord
age group zelfstandig naamwoord
age of majority zelfstandig naamwoord
age range zelfstandig naamwoord
age grading zelfstandig naamwoord