"age group" in het Nederlands

EN

"age group" - vertaling Nederlands

EN

age group {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Unfortunately, it is the highest within this age group in the EU.
Helaas scoort Ierland in deze leeftijdsgroep het hoogst van de hele Europese Unie.
Employment is a very serious issue for this age group.
Voor mensen uit deze leeftijdsgroep is de werkgelegenheid van groot belang.
We find that the number two source of disability is depression in the age group of 15 to 44.
De ziekte die op nummer twee staat is depressiviteit in de leeftijdsgroep van 15 tot 44.
Changes in the over 80-year olds age group will be greater and quicker than those in any other age group.
In de groep van mensen ouder dan tachtig zullen er grotere en snellere veranderingen plaatsvinden dan in welke andere leeftijdscategorie dan ook.
The 20-30 age group will decrease by 9.4 million people, whilst the 50-60 age group will increase by 5.5 million.
De leeftijdscategorie tussen 20 en 30 jaar zal met 9, 4 miljoen personen dalen, terwijl de categorie van 50 tot 60 jaar met 5, 5 miljoen personen zal toenemen.
Indeed, in Italy and in other countries of the European Union this is the only age group that actually enters the labour market on a permanent basis.
In Italië en in andere landen van de Europese Unie is dit de enige leeftijdscategorie die daadwerkelijk voor lange tijd toetreedt tot de arbeidsmarkt.

Voorbeeldzinnen voor "age group" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishUnfortunately, it is the highest within this age group in the EU.
Helaas scoort Ierland in deze leeftijdsgroep het hoogst van de hele Europese Unie.
EnglishWe find that the number two source of disability is depression in the age group of 15 to 44.
De ziekte die op nummer twee staat is depressiviteit in de leeftijdsgroep van 15 tot 44.
EnglishIn the 15-24 age group, there are nearly twice as many women victims compared to men.
In de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar zijn bijna tweemaal zoveel vrouwen als mannen slachtoffer.
EnglishSo, it also then tells you how you do compared to your age group.
Het laat ook zien hoe je het doet vergeleken met je leeftijdsgenoten.
EnglishEmployment is a very serious issue for this age group.
Voor mensen uit deze leeftijdsgroep is de werkgelegenheid van groot belang.
EnglishChildren in this age group will put any toy in their mouths.
Kinderen van die leeftijd stoppen ieder stuk speelgoed in hun mond.
EnglishIn the more mature age group, only just over 30 % of the applicants placed on the reserve lists were women.
Voor ambtenaren met ervaring was het aandeel vrouwen iets meer dan 30 %.
EnglishFifty-one percent of all men seeking work are in the 50-64 age group.
Van alle werkzoekenden is 51 % tussen de 50 en 64 jaar.
EnglishThe percentage for women is the same: 51 % of women who are seeking work are in the 50-64 age group.
Voor vrouwen is dit percentage hetzelfde: 51 % van de werkzoekende vrouwen is tussen de 50 en 64 jaar oud.
EnglishThe under-20 age group will decline, while the number of people aged over 65 will increase considerably.
De bevolkingsgroep onder de 20 jaar zal afnemen terwijl het aantal mensen boven de 65 flink zal stijgen.
EnglishIt might also be worth mentioning, though, that the age group above this one is badly affected as well.
Maar ook de leeftijdsgroep daarboven wordt zwaar getroffen, misschien is dat ook nog eens goed om te zeggen.
EnglishAs it is a matter of the most tender age group of all, the under three-year-olds, precaution is really relevant here.
Wanneer sprake is van de allergevoeligste leeftijdsgroep, kinderen beneden de 3 jaar, is voorzichtigheid echt op zijn plaats.
EnglishThere have been no cases of BSE in the relevant age group - 6 months to 30 months old - since 1996.
Er heeft zich binnen de betreffende leeftijdsgroep - kalveren tussen de zes en de dertig maanden oud - sinds 1996 geen BSE-geval meer voorgedaan.
EnglishChanges in the over 80-year olds age group will be greater and quicker than those in any other age group.
In de groep van mensen ouder dan tachtig zullen er grotere en snellere veranderingen plaatsvinden dan in welke andere leeftijdscategorie dan ook.
EnglishOn the contrary, the main purchasers of loose tobacco come from a particular age group and a particular income bracket and are established smokers.
Dat doet integendeel een bepaalde leeftijds- en inkomensgroep van doorgewinterde rokers, niet de jongeren.
EnglishThe 20-30 age group will decrease by 9.4 million people, whilst the 50-60 age group will increase by 5.5 million.
De leeftijdscategorie tussen 20 en 30 jaar zal met 9, 4 miljoen personen dalen, terwijl de categorie van 50 tot 60 jaar met 5, 5 miljoen personen zal toenemen.
EnglishIndeed, in Italy and in other countries of the European Union this is the only age group that actually enters the labour market on a permanent basis.
In Italië en in andere landen van de Europese Unie is dit de enige leeftijdscategorie die daadwerkelijk voor lange tijd toetreedt tot de arbeidsmarkt.
EnglishIn Finland, for example, if one takes the under-40 age group, women are now considerably better qualified than men, and many earn more than their husbands.
Op dit moment zijn bijvoorbeeld in Finland de vrouwen onder de 40 jaar aanmerkelijk beter geschoold dan de mannen en veelal worden ze ook beter betaald dan mannen.
EnglishDiscrimination or exclusion has a hundred faces: it can be based on race, ethnic origin, religion, age group, sex, physical and mental disabilities.
Discriminatie of uitsluiting heeft honderd gezichten: mensen kunnen gediscrimineerd worden op grond van ras, etnische afkomst, godsdienst, leeftijd, geslacht, fysieke of mentale handicap.
EnglishYou can see that for the prevalence to be as high as UNAIDS says, we have to really see 60 deaths per 10,000 rather than 20 deaths per 10,000 in this age group.
Hier zie je dat als de besmettingsgraad zo hoog zou zijn als UNAIDS zegt, we 60 sterfgevallen per 10,:,000 mensen zouden hebben in plaats van 20 per 10,:,000 in deze leeftijdsgroep.

Synoniemen (Engels) voor "age group":

age group

Vergelijkbare vertalingen voor "age group" in Nederlands

age zelfstandig naamwoord
group zelfstandig naamwoord