"age discrimination" in het Nederlands

EN

"age discrimination" - vertaling Nederlands

EN

age discrimination {zelfstandig naamwoord}

volume_up
age discrimination (ook: ageism, agism)
We are also talking about age discrimination.
De leeftijdsdiscriminatie is hier ook bij betrokken.
So, roll on the financing for the actions to combat age-discrimination provided for in the Cashman report.
De financiële steun voor de acties tegen onder andere leeftijdsdiscriminatie die het verslag-Cashman in het vooruitzicht stelt, is dus meer dan welkom.
But the generations that have helped to achieve Europe's prosperity and well-being should not be left out because of age discrimination.
Maar, Voorzitter, de generaties die Europa welvaart en welzijn hebben verschaft, mogen niet op basis van leeftijdsdiscriminatie uit de boot vallen.

Voorbeeldzinnen voor "age discrimination" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAge discrimination is actually forbidden by law in two Member States, Ireland and Finland.
De leeftijdsgrens is bovendien in twee lidstaten, Ierland en Finland, wettelijk verboden.
EnglishAge discrimination on the labour market affects women quite a lot earlier than it does men.
Vrouwen krijgen veel eerder te maken met leeftijddiscriminatie op de arbeidsmarkt dan mannen.
EnglishFinally, the Dutch presidency has insisted on deleting age from the non-discrimination article.
Tot slot, het Nederlandse voorzitterschap heeft het bestaan om de leeftijd te schrappen uit het non-discriminatieartikel.
EnglishWe are also talking about age discrimination.
De leeftijdsdiscriminatie is hier ook bij betrokken.
EnglishOn age, the EPLP welcomes the principle of fighting age discrimination in employment and training.
Aangaande leeftijd zijn wij het eens met het principe van de bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd voor werkgelegenheid en opleiding.
EnglishThe legislation of several Member States unfortunately contains provisions that promote age discrimination in the labour market.
Helaas staan er in de wetgeving van sommige lidstaten bepalingen die discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt bevorderen.
EnglishSo, roll on the financing for the actions to combat age-discrimination provided for in the Cashman report.
De financiële steun voor de acties tegen onder andere leeftijdsdiscriminatie die het verslag-Cashman in het vooruitzicht stelt, is dus meer dan welkom.
EnglishIt is precisely this area that should be occupying most of our attention, together with age discrimination on the labour market.
Juist dit gebied zou echter, samen met discriminatie op grond van leeftijd op de arbeidsmarkt, de meeste aandacht moeten krijgen.
EnglishBut the generations that have helped to achieve Europe's prosperity and well-being should not be left out because of age discrimination.
Maar, Voorzitter, de generaties die Europa welvaart en welzijn hebben verschaft, mogen niet op basis van leeftijdsdiscriminatie uit de boot vallen.
EnglishThe aim of Directive 2000/ 78/ EC, as already mentioned, is in fact to prevent discrimination in the area of employment, especially age discrimination.
Zoals reeds werd gezegd, heeft Richtlijn 2000/78/EG tot doel discriminatie op de arbeidsmarkt, en met name discriminatie op grond van leeftijd, te voorkomen.
EnglishThere is a significant step which the Commission could take with regard to this and that would be to abandon its ridiculous age-discrimination policies.
De Commissie zou in verband hiermee een heel belangrijke stap kunnen zetten, namelijk afstappen van die absurde beleidsmaatregelen die discrimineren op basis van leeftijd.

Vergelijkbare vertalingen voor "age discrimination" in Nederlands

discrimination zelfstandig naamwoord
age zelfstandig naamwoord
age group zelfstandig naamwoord
age of majority zelfstandig naamwoord
age range zelfstandig naamwoord
age grading zelfstandig naamwoord
age limit zelfstandig naamwoord
age category zelfstandig naamwoord