"against each other" in het Nederlands

EN

"against each other" - vertaling Nederlands

EN

against each other {bijwoord}

volume_up
against each other
Observers can be manipulated and played off against each other.
Waarnemers kunnen worden gemanipuleerd en tegen elkaar worden uitgespeeld.
They're actually bringing their computers so they can play games against each other.
Ze zetten hun computers bij elkaar zodat ze kunnen spelen tegen elkaar.
Politicians and adventurers who wish to set peoples against each other still have plenty of scope.
Politici en avonturiers die bevolkingsgroepen tegen elkaar willen opzetten behouden daar een vruchtbaar werkterrein.

Voorbeeldzinnen voor "against each other" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is important that the applicant countries are not set up against each other.
Het is belangrijk dat de kandidaat-landen niet tegenover elkaar komen te staan.
EnglishThey're actually bringing their computers so they can play games against each other.
Ze zetten hun computers bij elkaar zodat ze kunnen spelen tegen elkaar.
EnglishWe cannot set a European and a national concept of tourist activity against each other.
Wij mogen geen Europees en nationaal concept van het toerisme tegenover elkaar stellen.
EnglishWe have no desire to play Turkey and Croatia off against each other.
We willen Turkije niet tegen Kroatië en Kroatië niet tegen Turkije uitspelen.
EnglishWe believe it is unproductive to set their points of view against each other.
Het lijkt ons zinloos hun standpunten tegenover elkaar te stellen.
EnglishSo within the team, their interests are actually pitted against each other.
Dus binnen het team staan hun belangen in feite haaks op elkaar.
EnglishWhat will now happen is that we have two Community instruments fighting against each other.
Nu hebben we dus twee met elkaar vechtende communautaire instrumenten.
EnglishObservers can be manipulated and played off against each other.
Waarnemers kunnen worden gemanipuleerd en tegen elkaar worden uitgespeeld.
EnglishYou can use yardstick competition, so they have to compete against each other for the resources.
Je kunt meetbare concurrentie gebruiken. ~~~ Dus ze moeten met elkaar concurreren om de middelen.
EnglishThis evening, some people have tried to set two models for Europe against each other.
In de loop van vanavond hebben sommige sprekers getracht twee modellen in Europa tegenover elkaar te stellen.
EnglishTwo different approaches were thus pitted against each other.
Twee opvattingen stonden daarbij lijnrecht tegenover elkaar.
EnglishTwo worlds were pitted against each other - the wine-growing areas of the south and those of the north.
Hier stonden twee werelden tegenover elkaar, de wijnbouwgebieden van het Noorden en die van het Zuiden.
EnglishSo you get people arguing against each other, friend versus friend, in pairs, journaling, whatever.
Dus krijg je twee kampen die beginnen te bekvechten, vriend tegen vriend, in paren, groepen, het doet er niet toe.
EnglishPoliticians and adventurers who wish to set peoples against each other still have plenty of scope.
Politici en avonturiers die bevolkingsgroepen tegen elkaar willen opzetten behouden daar een vruchtbaar werkterrein.
EnglishWe would risk finishing up with multinational companies pitting national trade unions against each other.
Dit kan immers leiden tot een situatie waarin de multinationals de nationale vakbonden tegen elkaar uitspelen.
EnglishIt has seen these nations fight against each other, betray each other and commit atrocities against each other.
In de loop van de geschiedenis hebben deze naties elkaar bevochten, bedrogen en wreedheden jegens elkaar begaan.
EnglishThe German, Italian, Spanish and Danish leagues each play against each other in their own countries, but not here.
De Duitse, Italiaanse, Spaanse en Deense competities worden ieder in hun eigen land gespeeld, maar niet hier.
EnglishWhy do we keep conveying the impression to the general public that we are playing off these aims against each other?
Waarom geven wij de burgers dan voortdurend de indruk alsof wij de ene doelstelling tegen de andere willen uitspelen?
EnglishAll the more reason why we are against workers in different countries being forced to compete against each other.
Des te meer zijn wij ertegen dat deze concurrentie wordt ingevoerd tussen de werknemers in de verschillende landen onderling.
EnglishOur shared history consists mostly of wars against each other, but what does our common cultural heritage amount to?
Onze gezamenlijke geschiedenis bestaat hoofdzakelijk uit onderlinge oorlogen, maar wat houdt ons gezamenlijke culturele erfgoed in?

Vergelijkbare vertalingen voor "against each other" in Nederlands

other bijvoeglijk naamwoord
each voornaamwoord
each bijwoord
each telwoord
Dutch
against voorzetsel
to meet each other werkwoord
to know each other werkwoord