"aftermath" in het Nederlands

EN

"aftermath" - vertaling Nederlands

EN

aftermath {zelfstandig naamwoord}

volume_up
aftermath (ook: train)
And it's been used most famously in Haiti in the aftermath of the earthquake.
En het bekendste geval is Haiti in de nasleep van de aardbeving.
Madam President, sadly Afghanistan has been slightly forgotten about in the aftermath of the Iraq war.
-- Mevrouw de Voorzitter, jammer genoeg is Afghanistan een beetje naar de achtergrond gedrongen door de nasleep van de oorlog in Irak.
As you know, this commission also deals with the question of reparations in the aftermath of the Gulf War.
Zoals u weet houdt deze commissie zich ook bezig met de kwestie van herstelbetalingen en de nasleep van de Golfoorlog.
aftermath

Voorbeeldzinnen voor "aftermath" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSubject: EU policy on APMs in the aftermath of the Conference of Ottawa
Betreft: EU-beleid inzake antipersoonsmijnen na de conferentie van Ottawa
EnglishWe have to consider what is happening now in the aftermath of the conflict.
We zullen moeten nadenken over wat er vandaag, na de oorlog, gebeurt.
EnglishMr President, the aftermath of the loss of the Prestige is frightening.
Mijnheer de Voorzitter, de sporen van de schipbreuk van de Prestige zijn angstaanjagend.
EnglishAnd it's been used most famously in Haiti in the aftermath of the earthquake.
En het bekendste geval is Haiti in de nasleep van de aardbeving.
EnglishThese encounters reminded me of my experiences with regimes in the aftermath of totalitarianism.
Deze ontmoetingen deden mij denken aan mijn ervaringen met posttotalitaire regimes.
EnglishIn the aftermath of the summit, Europe is the subject of much negative language and sentiment.
Nu de Top is afgesloten, is de stemming over Europa ronduit somber.
EnglishThis will become particularly important in the aftermath of enlargement.
Dat is met name in het kader van de uitbreiding van belang.
EnglishWhat I want to ask the Commissioner is this: what do you think about that in the aftermath of this scandal?
Mijn vraag aan de commissaris is: hoe denkt u daar nu na dit schandaal over?
EnglishLast year, this Fund helped to deal with the aftermath of the fires in southern Europe.
Dit fonds is vorig jaar dan ook aangesproken om de gevolgen van de bosbranden in Zuid-Europa te verhelpen.
EnglishRwanda in the immediate aftermath of the genocide was 77 percent female.
In Rwanda was vlak na de genocide 77 procent vrouw.
EnglishIn the immediate aftermath of the Prestige disaster, the government leaders called for measures and sanctions.
Direct na de ramp met de Prestige riepen de regeringsleiders om maatregelen en sancties.
EnglishECHO funds were released rapidly in the aftermath of the disaster.
Al snel na de ramp werden ECHO-gelden vrijgemaakt.
EnglishWhen you walk across landscapes, it leaps up in the aftermath of your footsteps trying to grab debris.
Als je door het landschap loopt, richt het zich op als je bent langsgelopen om te proberen afval te pakken.
EnglishWe have to ask ourselves what Europe ’ s promises of aid in the aftermath of such calamities are worth.
We moeten onszelf afvragen wat Europa's toezeggingen op het gebied van hulp waard zijn bij dit soort rampen.
EnglishRacism is fuelled by crisis and its aftermath of exclusion.
Het racisme gedijt op de crisis en de uitsluiting.
EnglishThat is vital, particularly in the aftermath of the enlargement of the European Union to include ten new Member States.
Dat is van cruciaal belang, vooral na de uitbreiding van de Europese Unie met tien lidstaten.
EnglishFor Europe, in the aftermath of the cold war, the Mediterranean horizon has become the horizon of security.
Voor het Europa van na de Koude Oorlog is het Middellandse-Zeegebied de horizon van zijn veiligheid geworden.
EnglishIn the immediate aftermath, telephone lines were severed, and some mobile phone services have not resumed.
Vervolgens is het telefoonverkeer stilgelegd en zijn een aantal mobiele-telefonienetwerken buiten werking gesteld.
EnglishTwo offices have played a prominent role in dealing with the aftermath of the Eurostat case.
Bij de behandeling van de zaak-Eurostat hebben twee diensten een grote rol gespeeld: in de eerste plaats de dienst interne audit.
EnglishAs you know, this commission also deals with the question of reparations in the aftermath of the Gulf War.
Zoals u weet houdt deze commissie zich ook bezig met de kwestie van herstelbetalingen en de nasleep van de Golfoorlog.

Synoniemen (Engels) voor "aftermath":

aftermath