"after the fact" in het Nederlands

EN

"after the fact" - vertaling Nederlands

EN

after the fact

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "after the fact" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOften that picture is pieced together after the fact.
Vaak kan dat beeld echter pas vervolledigd worden nadat het kwaad al is geschied.
EnglishLet me remind you that points of order may not be used to present your arguments again after the fact.
Neemt u mij niet kwalijk, maar voorstellen van orde dienen niet om campagnes naderhand nog eens te voeren.
EnglishThey are useful -- sometimes, often a long time after the fact.
Het zijn krachtige ideeën, ze zijn ondeelbaar, ze zijn uniek, ze zijn bruikbaar -- soms, vaak lang, lange tijd naderhand.
EnglishBut research after the fact is not what is needed.
Wij moeten dat effect niet achteraf onderzoeken.
EnglishI know that none of us want to be accessories after the fact of a human rights abuse in a global supply chain.
Ik weet dat niemand van ons onderdeel wil zijn achteraf gezien van een schending van mensenrechten in een mondiale toeleveringsketen.
EnglishFurthermore, Parliament ’ s support, following prior consultation rather than notification after the fact, is crucial if consensus is to be reached.
Als we een consensus willen bereiken is het vooral belangrijk dat het Parlement van tevoren wordt geraadpleegd, in plaats van achteraf geïnformeerd.
EnglishKaren Armstrong has told what I think is an iconic story of giving a speech in Holland and, after the fact, the word "compassion" was translated as "pity."
Of men ziet het als een op handen zijnde depressie. ~~~ Karin Armstrong vertelde, denk ik, een illustrerend verhaal over een toespraak die zij in Holland gaf.
EnglishI attach great importance to the comment that the Commission did not see it as its task to justify a desirable political accession scenario 'after the fact '.
Ik hecht groot belang aan de opmerking dat de Commissie het niet als haar taak heeft beschouwd een gewenst politiek toetredingsscenario achteraf nog eens te motiveren.

Vergelijkbare vertalingen voor "after the fact" in Nederlands

fact zelfstandig naamwoord
the lidwoord
after voorzetsel