"after-sales service" in het Nederlands

EN

"after-sales service" - vertaling Nederlands

EN

after-sales service {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "after-sales service" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat, for instance, is 'appropriate after-sales service '?
Wat is bijvoorbeeld een " adequate service na verkoop "?
EnglishAs one African journalist phrased it: ' The West sells democracy, but it does not provide any after-sales service
Een Afrikaanse journalist heeft geschreven: " het westen weet het democratische idee goed te verkopen, maar het verleent geen service ".
EnglishThey want quality and after-sales service and they want to be clear about their rights and remedies for redress.
Zij willen kwaliteit, service na verkoop en eisen duidelijkheid over hun rechten en de rechtsmiddelen die tot hun beschikking staan om verhaal te zoeken.
EnglishThe Commission has highlighted the differences between the Member States in its Green Paper 'Consumer Goods Guarantees and After-Sales Service '.
De Commissie heeft in haar Groenboek " Garantie op consumptiegoederen en service na verkoop " gewezen op de verschillen tussen de lidstaten.
EnglishMr President, I have heard it said that there is nothing left for the Greek Presidency, other than providing the after-sales service for Copenhagen.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb de opmerking gehoord dat het Griekse voorzitterschap zich alleen nog maar bezig hoeft te houden met de nazorg van Kopenhagen.

Vergelijkbare vertalingen voor "after-sales service" in Nederlands

sales zelfstandig naamwoord
after voorzetsel
service zelfstandig naamwoord