"after midnight" in het Nederlands

EN

"after midnight" - vertaling Nederlands

EN

after midnight [voorbeeld]

volume_up
after midnight
volume_up
na middernacht [vb.]
Mr Ceyhun was unfortunately right to say that it would be his turn after midnight.
De heer Ceyhun voorspelde dat hij pas na middernacht aan bod zou komen.
She was born one second after midnight in 1946.
Ze werd in 1946 één seconde na middernacht geboren.
Mr President, as it is now after midnight, I say to you, Mr President and to you, Commissioner, happy Valentine's day!
Mijnheer de Voorzitter, aangezien het nu al na middernacht is, wens ik u, Mijnheer de Voorzitter en u, Mevrouw de Commissaris, een gelukkige Valentijnsdag toe!

Voorbeeldzinnen voor "after midnight" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr Ceyhun was unfortunately right to say that it would be his turn after midnight.
De heer Ceyhun voorspelde dat hij pas na middernacht aan bod zou komen.
EnglishShe was born one second after midnight in 1946.
Ze werd in 1946 één seconde na middernacht geboren.
EnglishI have made an effort, for the sake of both the House and, in particular, the interpreters, not to let my speech go on after midnight.
Ik heb mijn best gedaan om, in het belang van het Parlement en vooral van de tolken, nog voor middernacht af te ronden.
EnglishIt is now taking place at nearly midnight, after an undoubtedly fascinating debate on trapping standards for certain animal species.
In plaats daarvan vindt het nu kort voor middernacht plaats na een absoluut fascinerend debat over de vangnormen voor bepaalde diersoorten.
EnglishMr President, as it is now after midnight, I say to you, Mr President and to you, Commissioner, happy Valentine's day!
Mijnheer de Voorzitter, aangezien het nu al na middernacht is, wens ik u, Mijnheer de Voorzitter en u, Mevrouw de Commissaris, een gelukkige Valentijnsdag toe!
EnglishI awaited the results of the European Council in Vilnius, Lithuania, and watched Mr Juncker's press conference on television after midnight on Thursday.
Ik heb de resultaten van de Europese Raad afgewacht in Vilnius, Litouwen, en zag de persconferentie van de heer Juncker op televisie, na middernacht op donderdag.
EnglishIt will perhaps be after midnight, and one of the most important subjects, affecting hundreds of millions of jobs, is therefore being moved into the night by the Presidency of this Parliament.
Het wordt wellicht na twaalven en één van de belangrijkste onderwerpen, waar honderden miljoenen banen bij betrokken zijn wordt dus door het praesidium van dit Parlement verplaatst naar de nacht.

Vergelijkbare vertalingen voor "after midnight" in Nederlands

midnight zelfstandig naamwoord
midnight bijvoeglijk naamwoord
after voorzetsel
after dark bijvoeglijk naamwoord
after that bijwoord
after all bijwoord
after all voegwoord
after which bijwoord
Dutch