"after hours" in het Nederlands

EN

"after hours" - vertaling Nederlands

EN

after hours {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "after hours" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter several hours of conciliation, the negotiators managed to reach agreement.
Na urenlange bemiddeling hebben de onderhandelaars een akkoord bereikt.
EnglishThe earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
Het vroegste tijdstip waarop het debat kan worden gehouden is 24 uur na de aankondiging.
EnglishAnd that's Chuck and Randy together, after 10 hours -- were playing in our office.
De twee jongens samen, Chuck en Randy, zitten tien uur te testen, te spelen in ons kantoor.
EnglishAfter four hours of this, I stood up, and I took this team apart.
Jullie zijn mijn ontwerpers. ~~~ Jullie zouden de creatievelingen moeten zijn.
EnglishWe shall also be given water only after 14 hours before continuing for another 14 hours.
Ook zullen we pas na veertien uur water krijgen, waarna we weer veertien uur verder reizen.
EnglishAnd in two hours, after their backs were broke, they were changed.
En na twee uur, nadat hun ruggen waren gebroken, waren ze veranderd.
EnglishAlthough it looks very short it was arrived at after many hours of patient discussion and negotiation.
De tekst is kort, maar heeft vele uren geduldige besprekingen en onderhandelingen gevergd.
EnglishRemember that accidents increase after 55 hours ' work.
Ik herinner eraan dat na 55 werkuren het aantal ongevallen stijgt.
EnglishHow many times did collapse, after hours of work.
Hoe vaak ben ik niet op jou neergezegen, na uren inspanning?
EnglishAfter four or five hours, you' ll be as good as new.
Na vier of vijf uur, zul je weer zo goed als nieuw zijn.
EnglishMadam President, anyone rising to speak after two hours of debate obviously has a problem in finding anything new to say.
Mevrouw de Voorzitter, na twee uur debatteren is het moeilijk nog met iets nieuws te komen.
EnglishAnd after hours of negotiation, 500 dogs were rescued.
Na uren van onderhandeling waren 500 honden gered.
EnglishMy group will support the conciliation agreement reached after long, tedious hours of negotiation.
Mijn fractie zal het compromis, dat na lange en aanslepende onderhandelingen in het bemiddelingscomité bereikt is, steunen.
EnglishSo, after long hours of debate, we have managed to wrest ECU 47.5 million from the Council for the period 1998-1999.
Na vele uren debatteren zijn wij erin geslaagd van de Raad 47, 5 miljoen ecu voor 1998-1999 los te maken.
EnglishAllowing or forcing people to operate after dozens of hours of nearly uninterrupted work is playing with people's lives.
Mensen laten of doen opereren na tientallen uren haast onafgebroken dienst is spelen met mensenlevens.
EnglishRule 34 stipulates that the vote on the motion cannot take place until at least 48 hours after the start of the debate.
Artikel 34 stelt dat de motie tenminste 48 uur na de opening van het debat in stemming kan worden gebracht.
EnglishBy the end of the afternoon -- it was about three hours after lunch -- we'd felt as if we'd known each other forever.
Tegen het einde van de middag, drie uur na de lunch, hadden we het gevoel alsof we elkaar altijd al hadden gekend.
EnglishAfter a few hours of extreme effort...
EnglishI do not believe we have any cause to praise either the President or ourselves after three hours of voting.
Mijns inziens hebben wij na drie uur stemmingen geen enkele reden om de loftrompet te steken, noch over de Voorzitter, noch over onszelf.
EnglishA lot of these cattle are going to Lebanon, and their journeys do not end there: they continue for a great many hours after that.
Een groot deel van dit vee gaat naar Libanon en daar eindigt de reis niet: daarna gaat de reis nog vele uren verder.

Vergelijkbare vertalingen voor "after hours" in Nederlands

hours zelfstandig naamwoord
Dutch
after voorzetsel
after dark bijvoeglijk naamwoord
after that bijwoord
opening hours zelfstandig naamwoord
working hours zelfstandig naamwoord
work hours zelfstandig naamwoord
reduced hours zelfstandig naamwoord