"after-effect" in het Nederlands

EN

"after-effect" - vertaling Nederlands

EN

after-effect {zelfstandig naamwoord}

volume_up
after-effect (ook: aftereffect, sequel)

Voorbeeldzinnen voor "after-effect" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIts effect, after all, would be to prompt the farmers to slaughter their suckler cows now.
Daardoor zouden wij de boeren er immers toe aanzetten hun zoogkoeien nu te slachten.
EnglishAfter that the effect of evolution completely dissipates.
Daarna is het effect van de evolutie volledig verdwenen.
EnglishThere are increasing calls to the effect that after the PKK riots in Europe this is now an EU foreign policy issue.
Na de PKK-demonstraties in Europa klinkt de roep steeds luider om werk te maken van het buitenlands beleid.
EnglishThe Council has struck a feeble compromise, which just may take effect after the review in a few years’ time.
De Raad heeft een halfzacht compromis gebakken, dat misschien na de herziening over een paar jaar zal gaan werken.
EnglishFor example, there is the question why we have not yet put the financial part of the Customs Union into effect after all this time.
Bijvoorbeeld waarom wij het financiële gedeelte van de douane-unie tot op heden nog niet ten uitvoer hebben gelegd.
EnglishIf we were to await all the ratifications, this agreement would come into effect after July 2007, whereupon the immediate anarchy that we wanted to avoid would be caused.
Als wij moesten wachten op alle ratificaties, zou deze overeenkomst pas na juli 2007 van kracht worden, en dan zou zich de chaos voordoen die wij nu juist wilden vermijden.

Vergelijkbare vertalingen voor "after-effect" in Nederlands

effect zelfstandig naamwoord
after voorzetsel
to have effect werkwoord