EN

African {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Encouraging results can be seen in this regard in a number of African countries.
Men ziet in deze bemoedigende resultaten in verscheidene Afrikaanse landen.
I believe that support for the process of African unity is important.
De ondersteuning van het Afrikaanse eenmakingsproces is volgens mij belangrijk.
AIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
African (ook: Afrikaans)
They believe that 24 percent of American Twitter users are African-American.
Men denkt dat 24 procent van de Amerikaanse twitteraars Afrikaans-Amerikaans is.
As Africans, we are proud that this, in addition, is an African miracle.
Als Afrikanen zijn wij er natuurlijk trots op dat dit bovendien een Afrikaans wonder is.
Many African-Americans probably think that they won by the trial.
Veel Afrikaans-Amerikanen denken waarschijnlijk dat ze wonnen in het proces.

Voorbeeldzinnen voor "African" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I joined, later on, the youth organization under the African National Congress.
Later sloot ik me aan bij de jeugdorganisatie van het African National Congress.
EnglishThe broader Middle East and North African initiative is a very interesting one.
Het initiatief voor het grotere Midden-Oosten en Noord-Afrika is zeer interessant.
EnglishWe all know that President Omar Bongo is the most senior of the African leaders.
Wij weten allemaal dat president Omar Bongo de nestor van de Afrikaanse leiders is.
EnglishThe African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
De Afrikaanse olifant is nog steeds een bedreigde diersoort, volgens de IUCN.
EnglishBut for African Americans in this country, that was an era defined by terror.
Maar voor zwarte Amerikanen in dit land was deze periode getekend door terreur.
EnglishThey believe that 24 percent of American Twitter users are African-American.
Men denkt dat 24 procent van de Amerikaanse twitteraars Afrikaans-Amerikaans is.
EnglishThe question is, how can we help the African countries to ward off this fate?
De vraag is hoe wij de Afrikaanse landen kunnen helpen om dit noodlot te keren.
EnglishEncouraging results can be seen in this regard in a number of African countries.
Men ziet in deze bemoedigende resultaten in verscheidene Afrikaanse landen.
EnglishNEPAD is actually part of an ambitious project known as the ‘ African Renaissance’.
Het NEPAD maakt deel uit van een ambitieus project, de " Renaissance van Afrika ".
English(Laughter) (Applause) Which African country do you want me to wire all my money to?
(Gelach) (Aplaus) Naar welk Afrikaans land moet ik al mijn geld overschrijven?
EnglishAIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
EnglishThe house of the African Union must be built on solid regional building blocks.
Het huis van de Afrikaanse Unie moet op stevige, regionale worden gebouwd.
EnglishIt is a legal obligation with regard to the Ivory Coast and African farmers.
We zijn dat wettelijk verplicht tegenover Ivoorkust en de boeren van Afrika.
EnglishRather, we all know that, in many African countries, the problems are more deep-seated.
Wij weten allemaal dat de problematiek in vele Afrikaanse landen omvangrijker is.
EnglishLeadership by the African Union in this area has been essential and still is.
Het leiderschap van de Afrikaanse Unie op dit terrein was en is essentieel.
EnglishSo we could say, well, a new figure comes out ... let's see African debt.
Er zou een nieuw cijfer kunnen verschijnen... ~~~ bijvoorbeeld Afrikaanse schuld.
EnglishOpposition leaders from southern African countries know what needs to be done.
Het is de oppositieleiders uit landen in zuidelijk Afrika bekend wat er te doen staat.
EnglishThe EU is again to enter into a fisheries agreement with an African state.
De EU gaat opnieuw een visserijovereenkomst sluiten met een Afrikaanse staat.
EnglishMany African-Americans who never work got minimum amount of money to survive.
Veel Afrikaans-Amerikanen werken nooit maar krijgen een minimumbedrag om te overleven.
EnglishSince then, the Commission and its South African partners have met several times.
Sindsdien zijn de Commissie en haar Zuidafrikaanse partners diverse malen bijeengekomen.

Synoniemen (Engels) voor "African American":

African American
African marigold