"afraid for" in het Nederlands

EN

"afraid for" - vertaling Nederlands

volume_up
afraid for {bn.}
NL
EN

afraid for {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
What sort of image would we give of the European Parliament if we were so afraid that we sought to impose zero risk and create panic!
Welk beeld krijgen de burgers van ons Europees Parlement als wij ons zo angstig gedragen terwijl er in feite geen gevaar bestaat en er zo alleen maar paniek kan ontstaan?

Voorbeeldzinnen voor "afraid for" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThose of us in the new Europe must not, therefore, be afraid of economic freedom.
Daarom moeten wij in het nieuwe Europa niet bang zijn voor economische vrijheid.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Ik vrees ter afronding dat dit geen richtlijn is waar ik veel sympathie voor heb.
EnglishAnyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
Degenen die mij kennen weten dat ik absoluut niet bang ben voor moeilijkheden.
EnglishI am afraid that safety standards regarding pressure equipment will in time fall.
Ik vrees dat het veiligheidsniveau voor drukapparatuur op termijn omlaag zal gaan.
EnglishI'm afraid you'll get the feeling that I really picked on him because he's old.
Ik ben bang dat jullie het idee hebben dat ik op hem afgeef omdat hij oud is.
EnglishAll this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.
Ik woonde al die tijd in de stad, omdat, om eerlijk te zijn, ik bang was voor bomen.
EnglishIn response to your question, I am afraid I cannot make an educated guess.
Reagerend op uw vraag ben ik bang dat ik geen gefundeerde inschatting kan maken.
EnglishI'm afraid you won't survive to witness the victory of the echo over the voice.
Ik ben bang dat je niet lang genoeg leeft voor de overwinning of de echo van de stem.
EnglishWe are afraid that a subsidy trap is being made for the producers concerned.
Wij zijn bang dat voor de huidige producenten een subsidie-val wordt uitgezet.
EnglishIt can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
Hij kruimelt zo gemakkelijk, maar steek gerust je tong uit om hem te proeven.
EnglishI am afraid my Greek is not up to following every last word of what you said.
Want helaas is mijn Grieks niet voldoende om u helemaal letterlijk te kunnen volgen.
EnglishI am afraid that there is still no light at the end of that particular tunnel.
Ik vrees dat het licht aan het einde van de onderhandelingstunnel nog niet te zien is.
EnglishAnd I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at.
Maar ik ben ook voor heel veel andere dingen bang, je wilt niet weten waarvoor allemaal.
EnglishThe EU has suspended the WTO proceedings because it was afraid of winning.
De EU heeft de procedure bij de WTO afgebroken omdat ze bang was dat ze zou winnen.
EnglishI am afraid to say, Commissioner, that the Commission is at the root of this confusion.
Ik ben bang, commissaris, dat de Commissie deze verwarring heeft veroorzaakt.
EnglishManufacturers are as afraid of labelling as the devil is of holy water.
De producenten zijn net zo bang voor de etikettering als de duivel voor wijwater.
EnglishI am afraid, Mr Schröder, that I cannot reopen the debate at this stage of the vote.
Waarde collega, in dit stadium van de stemming kan ik het debat helaas niet heropenen.
EnglishI´m afraid they´il figure out that we´ve made up the thing in our heads.
Ik ben bang dat ze er achter komen dat we het ding bedacht hebben in onze hoofden.
EnglishFascinating performance as always, Monsieur English, but I'm afraid we must move on.
Nu is het leuk geweest en ik ben bang dat we nu weer door moeten gaan, Mr.
EnglishAnd you should be really afraid, but not for the reasons why you think you should be.
Je moet echt bang zijn maar niet om de redenen waarom je denkt dat je het zou moeten.

Vergelijkbare vertalingen voor "afraid for" in Nederlands

afraid bijvoeglijk naamwoord
for voorzetsel