EN

affiliated  {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
affiliated 
That is a far-reaching ambition and is an indication that this organised Europe feels affiliated with the ideal of an equally organised world.
Daarmee wordt aangegeven dat dit georganiseerde Europa zich verbonden voelt met het ideaal van een eveneens georganiseerde wereld.
Mr Bösch, your question concerning whether we would be prepared to accept OLAF being affiliated to the European Court of Auditors in some way was a very difficult one.
Mijnheer Bösch, u heeft mij een bijzonder moeilijke vraag gesteld, namelijk of we bereid zouden zijn te accepteren dat OLAF op een of andere manier zou worden verbonden met de Rekenkamer.
affiliated 

Voorbeeldzinnen voor "affiliated " in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis became the talk of the town because the affiliated Members were receiving extra pensions from European resources through this arrangement.
Dit kwam in opspraak omdat de aangesloten leden via deze constructie extra pensioen ontvingen uit Europese middelen.
EnglishThat is a far-reaching ambition and is an indication that this organised Europe feels affiliated with the ideal of an equally organised world.
Daarmee wordt aangegeven dat dit georganiseerde Europa zich verbonden voelt met het ideaal van een eveneens georganiseerde wereld.
EnglishTherefore, the report allows them to be members of political parties and to be members of political bodies affiliated to their parties.
Daarom wordt het hun in het verslag toegestaan politiek actief te zijn en deel uit te maken van de collegiale organen van hun politieke partij.
EnglishHowever, I would question the degree of reinstatement of Dashnaksutyun and of the associations and organizations affiliated to it.
Maar ik stel mij nu wel de vraag hoelang het nog zal duren totdat Daschnaksoutioun en de werkelijk dicht bij deze partij staande verenigingen en organisaties weer zullen worden toegelaten.
EnglishMr Bösch, your question concerning whether we would be prepared to accept OLAF being affiliated to the European Court of Auditors in some way was a very difficult one.
Mijnheer Bösch, u heeft mij een bijzonder moeilijke vraag gesteld, namelijk of we bereid zouden zijn te accepteren dat OLAF op een of andere manier zou worden verbonden met de Rekenkamer.
EnglishThis form indicates that the person is affiliated to a social security scheme of a Member State, and has to be presented to the sickness insurance institution in the country of stay.
Op dit formulier staat dat hij of zij is aangesloten bij een sociale verzekering in een lidstaat en dit formulier moet worden overgelegd aan de ziekteverzekering in het land van verblijf.

Synoniemen (Engels) voor "affiliate":

affiliate
affiliated
affiliation