"to affect negatively" in het Nederlands

EN

"to affect negatively" - vertaling Nederlands

EN

to affect negatively [voorbeeld]

volume_up
to affect negatively (ook: to portray negatively)

Voorbeeldzinnen voor "to affect negatively" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA high degree of concentration may negatively affect the level of competition in these markets.
Een hoge concentratiegraad kan een negatief effect hebben op het concurrentieniveau op deze markten.
EnglishThis is also bound up with the issue of investment outflow, which can inhibit growth and negatively affect employment.
Hiermee hangt ook het probleem samen van de afvloeiing van investeringen, wat de groei kan afremmen en de werkgelegenheid kan schaden.
EnglishOn the contrary this will affect negatively not only those who work in ports but also other sectors of the economy.
In tegendeel, deze richtlijn zal niet alleen schade berokkenen aan al wie in de havens werkt, maar ook aan andere sectoren in de economie.
EnglishThe second point that you have raised is the problem of the degree to which the new model implemented may negatively affect the Community budget.
De tweede vraag die u stelde, was in welke mate het nieuwe model dat wordt toegepast de communautaire begroting nadelig beïnvloedt.
EnglishThe decrease in professional and geographic mobility which will follow could, what is more, negatively affect growth and productivity.
De daling van de beroeps- en geografische mobiliteit die hiervan het gevolg zal zijn, zou bovendien een negatieve weerslag kunnen hebben op de groei en de productiviteit.
EnglishAddressing the issue of affordability of medicines should never exclude the focus on prevention efforts, nor negatively affect the debate on research and development.
De aandacht die uitgaat naar de betaalbaarheid van medicijnen mag nooit ten koste gaan van de tijd die wordt uitgetrokken voor preventie en onderzoek en ontwikkeling.

Vergelijkbare vertalingen voor "to affect negatively" in Nederlands

negatively bijwoord
to portray negatively