EN

aerial {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Attention control, this has now become an aerial pursuit.
Attentie controlepost, het is nu een achtervolging in de lucht geworden.
As for aerial spraying, what is proposed is no less than the use of biological weapons.
De voorstellen inzake het verdelgen van gewassen vanuit de lucht is niet minder dan de inzet van biologische wapens.
Hertellen in de lucht is onmogelijk!

Voorbeeldzinnen voor "aerial" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSubject: War against Iraq: Aerial refuelling of B-52 bombers over European cities
Betreft: Irakoorlog: bevoorrading van B-52 bommenwerpers boven Europese steden
EnglishThere is a funnel, an aerial part, a lamp and clockwork key on the ark.
Er is een schoorsteen, een antenne, een lantaarn en een uurwerksleutel op de ark.
EnglishShe launches this thing above the Spanish Steps and sets off for an aerial tour of the city.
Ze vertrekt boven de Spaanse Trappen, en begint aan een rondreis door de stad.
EnglishAttention control, this has now become an aerial pursuit.
Attentie controlepost, het is nu een achtervolging in de lucht geworden.
EnglishAnd this is an aerial view of a recreation of one of my projects that was used in the movie.
Dit is een luchtfoto van één van mijn projecten uit de film.
EnglishAnd what you're looking at here is an aerial photo take over eastern Oregon.
Wat je hier ziet, is een luchtfoto van Oost-Oregon.
EnglishAs for aerial spraying, what is proposed is no less than the use of biological weapons.
De voorstellen inzake het verdelgen van gewassen vanuit de lucht is niet minder dan de inzet van biologische wapens.
EnglishThis was an aerial picture I did one day in June three years ago.
Dit was een luchtfoto van juni drie jaar geleden.
EnglishThis is an aerial picture that I made that shows the Gulf of St. Lawrence during harp seal season.
Dit is een luchtfoto die ik gemaakt heb, die de Golf van St. ~~~ Lawrence laat zien tijdens het zeehondenseizoen.
EnglishSo these robots are related to unmanned aerial vehicles.
Deze robots zijn verwant met onbemande vliegtuigen.
EnglishNo aerial stunt would be the same without skydiving.
Zonder skydiven zou geen luchtstunt dezelfde zijn.
EnglishLadies and gentlemen...... 70 feet above the ground...... performing feats of unimaginable aerial skill...... the Flying Graysons!
Dames en heren... op twintig meter hoogte... vertonen zij hun halsbrekende toeren... de Vliegende Graysons!
EnglishHere is an example of our aerial camera.
EnglishNo, agile aerial robots like this one.
EnglishThis is an aerial photo taken last summer.
EnglishNow in the 1980s, I happened to notice that if you look at an aerial photograph of an African village, you see fractals.
In de jaren '80 viel het mij toevallig op dat, als je naar een luchtfoto van een Afrikaans dorp kijkt, je fractals ziet.
EnglishColocation or aerial sharing, as recommended by the Commission, is therefore extremely important.
Het is dus van het grootste belang, en de Commissie beveelt dat ook aan, dat antennes door meerdere gebruikers samen worden gehuurd of anderszins gedeeld.
EnglishThousands of soldiers from the Sudanese army have been deployed once again in the region, and the aerial bombardments have resumed.
Er zijn weer duizenden soldaten van het Soedanese leger neergestreken in de regio, en de luchtbombardementen zijn hervat.
EnglishAerial retrieval is impossible!
EnglishSome aerial target practice, sir.

Synoniemen (Engels) voor "aerial":

aerial
aerial tramway