"Aegean" in het Nederlands

EN

"Aegean" - vertaling Nederlands

EN

Aegean {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. geografie

Voorbeeldzinnen voor "Aegean" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese are in addition to the confidence-building measures in the Aegean.
De landen beogen daarmee het klimaat van vertrouwen en toenadering te bestendigen.
EnglishTurkey has disputed a number of issues in the Aegean at one time or another.
Turkije betwist echter nog veel meer met betrekking tot de Egeïsche Zee.
EnglishIn the Aegean, as we all know, there are repeated problems with one of Greece's neighbours.
Zoals bekend zijn er juist in de Egeïsche Zee steeds weer problemen met een buurland van Griekenland.
EnglishIt applies everywhere in Europe except to the Aegean.
Dat wordt overal in Europa toegepast, behalve in de Egeïsche Zee.
EnglishThe United Kingdom is an island, Ireland is an island, and so is my small island in the Aegean.
Groot-Brittannië is een eiland, Ierland is een eiland en ook mijn eilandje in de Egeïsche Zee is een eiland.
EnglishThat is precisely what is missing now in the case of the Aegean.
En dat is precies wat nu gebeurt in de Egeïsche Zee.
EnglishWe had the Aegean Sea, the Amoco Cadiz and many others.
Denk maar aan de Mar Egeo, de Amoco Cádiz en zoveel andere.
EnglishA few months ago, the Samina sank in the Aegean.
Een paar maanden geleden is de Samina gezonken in de Egeïsche Zee.
EnglishAs someone pointed out, it was a cry that was heard after the Urquiola, Aegean Sea and Erika disasters.
Zoals hier al is gezegd, gaat deze slogan terug op de schipbreuk van de Urquiola, de Mar Egeo, de Erika.
EnglishIt also appears, apart from the Black Sea, in the Sea of Marmara and even reaches as far as the Aegean.
Dat kun je ook zien, niet alleen in de Zwarte Zee maar ook in de Zee van Marmara tot zelfs tot in de Egeïsche Zee.
EnglishWe have the same problem daily in the Aegean.
Dat probleem hebben wij elke dag in de Egeïsche Zee.
EnglishI just want to say one thing, your Presidency has not been a cruise around the Aegean Sea, but rather an 'Odyssey '.
Ik wil hem alleen zeggen dat zijn voorzitterschap geen cruise over de Egeïsche Zee is geweest, maar eerder een odyssee.
EnglishThirdly, the importance of the Aegean islands ' acquiring the same privileges as the remote regions of the Union.
Ten derde moeten de eilanden in de Egeïsche Zee soortgelijke voorrechten krijgen als de ultraperifere gebieden van de Unie.
EnglishOnly Turkey in the Aegean with its.
EnglishIt is Turkey every day in the Aegean.
EnglishTurkey's aggressiveness in the Aegean is becoming bolder by the day, with dozens of airspace violations.
De agressiviteit van Turkije in de Egeïsche Zee wordt alsmaar groter en uit zich dagelijks in tientallen schendingen van het Grieks luchtruim.
EnglishThe same sort of illegal immigration is taking place on a huge scale via Turkey to the Aegean and the Greek islands.
Een soortgelijk geval van clandestiene immigratie op grote schaal doet zich ook voor vanuit Turkije naar de Egeïsche Zee en de Griekse eilanden.
EnglishIn Cyprus, in the Middle East, in Kosovo and in the Aegean, Mr Holbrooke and Mr Miller discuss and decide and Europe simply carries out their decisions.
Op Cyprus, in het Midden-Oosten, in Kosovo en de Egeïsche Zee trekken de heren Holbrooke en Miller aan de touwtjes.
EnglishThe names 'Urquiola ', 'Aegean Sea ' and 'Casou ' are, together with that of the Prestige, part of our consciousness and of our collective misfortunes.
De namen Urquiola, Aegean Sea en Casou staan net als die van de Prestige voor altijd in het collectieve geheugen gegrift.
EnglishTurkey's provocativeness in the Aegean is in direct dispute of European territory and frontiers, and is a threat to peace in the area.
Zijn provocaties in de Egeïsche Zee bewijzen dat het land de grenzen van de Unie in twijfel trekt, en zijn een gevaar voor de vrede in de regio.

Synoniemen (Engels) voor "Aegean":

Aegean
English
Aegean Sea
English