"advisor" in het Nederlands

EN

"advisor" - vertaling Nederlands

EN

advisor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This Home Office advisor for Roma issues himself belongs to the Roma minority.
Deze adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken voor Roma-kwesties behoort zelf tot de Roma-minderheid.
This investigation team is supported by the Home Affairs Minister's advisor on Roma issues.
Dit onderzoeksteam wordt gesteund door de adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken voor Roma-kwesties.
Now that you live in that penthouse, can I be your financial advisor?
Hé Oscar nu je in een groot huis woont, kan ik dan je financieel adviseur zijn?
In the final analysis, to stand still is to regress, and fear is a bad advisor.
Tenslotte is stilstand achteruitgang en angst een slechte raadgever.
The Joint Research Centre's role as an advisor on European policy needs to be enhanced.
Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek moet sterker als raadgever betrokken worden bij de uitwerking van Europese beleidsvormen.

Voorbeeldzinnen voor "advisor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow that you live in that penthouse, can I be your financial advisor?
Hé Oscar nu je in een groot huis woont, kan ik dan je financieel adviseur zijn?
EnglishIn the final analysis, to stand still is to regress, and fear is a bad advisor.
Tenslotte is stilstand achteruitgang en angst een slechte raadgever.
EnglishOmar Salad, Aidid's top political advisor...... and Abdi Hassan Awale, interior minister.
Omar Salad, Aidid's topadviseur...... and Abdi Hassan Awale, minister van binnenlandse zaken.
EnglishThis Home Office advisor for Roma issues himself belongs to the Roma minority.
Deze adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken voor Roma-kwesties behoort zelf tot de Roma-minderheid.
EnglishThis investigation team is supported by the Home Affairs Minister's advisor on Roma issues.
Dit onderzoeksteam wordt gesteund door de adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken voor Roma-kwesties.
EnglishWhat new is that an advisor consulted by the Council has put the ball back in the Member States’ court.
Wat wel nieuw is, is dat een door de Raad geraadpleegde adviseur de bal teruglegt bij de lidstaten.
EnglishWe have consulted with Mr Bangemann's cabinet and also with the Commission's legal advisor.
Wij hebben overleg gepleegd met het kabinet van de heer Bangemann en met de juridisch adviseur van de Commissie.
EnglishI am advised by a legal advisor that I do however have the right to vote as an individual author.
Van mijn juridisch adviseur heb ik echter vernomen dat ik als individueel auteur wel het recht heb om te stemmen.
EnglishA presidential advisor called Montesinos, but known internationally as Narco-General, is firmly in control.
De internationaal bekende drugsgeneraal Montesinos, adviseur van de president, heeft het heft stevig in handen.
EnglishThe Joint Research Centre's role as an advisor on European policy needs to be enhanced.
Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek moet sterker als raadgever betrokken worden bij de uitwerking van Europese beleidsvormen.
EnglishI would like to speak with a mortgage advisor.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
EnglishPerhaps his advisor will take this question.
EnglishThe sacrosanct professional secrecy is preserved, unless the legal advisor is himself involved in financial misdealing.
Het onaantastbare beroepsgeheim blijft gehandhaafd, behalve als de juridisch adviseur zelf een financieel crimineel is.
EnglishAnd I'm not a real financial advisor!
EnglishThe Agency for Reconstruction also itself called in OLAF in relation to the contract of a questionable external advisor.
Het Europees Bureau voor wederopbouw heeft ook zelf OLAF ingeschakeld in verband met het contract van een dubieuze adviseur.
EnglishAh, Jafar -- my most trusted advisor.
EnglishAnd I'm his financial advisor.
EnglishHe is indeed the advisor.
English   – Mr President, in the 1990s I worked as a trainer and advisor for a large Finnish development cooperation organisation.
- Mijnheer de Voorzitter, in de jaren negentig werkte ik als instructeur en voorlichter in dienst van een grote Finse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
EnglishWith regard to Professor Neil Barrett, a very highly respected advisor to the Commission, he was indeed appointed by the Commission, but the list he headed came from Microsoft.
Professor Neil Barrett, een zeer gerespecteerd adviseur van de Commissie, is inderdaad benoemd door de Commissie, maar hij stond boven aan een lijst die van Microsoft kwam.

Synoniemen (Engels) voor "advisor":

advisor