"advisable" in het Nederlands

EN

"advisable" - vertaling Nederlands

EN advisable
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

advisable
On the contrary, it would be advisable to improve safety measures.
Integendeel, het is raadzaam de veiligheidsmaatregelen verder te verbeteren.
For these countries structural reforms are very highly advisable.
Voor die landen is het hoogst raadzaam om structurele hervormingen door te voeren.
It is against this background that the Commission finds it advisable not to come up with a figure today.
Tegen deze achtergrond vindt de Commissie het raadzaam om vandaag geen bedrag te noemen.

Voorbeeldzinnen voor "advisable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
Het is voor een parlement ondoenlijk op deze wijze te korten op de financiën.
EnglishIt would not be advisable today to have to begin the whole process again.
Het verdient geen aanbeveling dat hele proces weer van voren af aan te beginnen.
EnglishMoreover, it would not be advisable to refer specifically to just certain sectors.
Daarom is het beter de verwijzing naar slechts bepaalde sectoren achterwege te laten.
EnglishThe Council really must consider if everything it is doing in this way is advisable.
De Raad moet eens goed nadenken of al zijn acties wel even verstandig zijn.
EnglishWhatever the outcome, it would be advisable to postpone this directive for a while.
Het zou in ieder geval goed zijn deze richtlijn nog even te laten wachten.
EnglishIt is highly debatable whether it is actually still advisable to continue to negotiate.
Het is zeer de vraag of voortgaan met onderhandelingen nog wel zinvol is.
EnglishBut we do not share the view that implementation of EMU is either advisable or desirable.
Wij zijn het echter niet eens met de opvatting dat het aangewezen is de EMU in te voeren.
EnglishConsequently, it is advisable to set all initiatives at European level on the e-Europe test bench.
Wij moeten dan ook alle Europese initiatieven op hun eEurope-gehalte onderzoeken.
EnglishThe Commissioner says she does not feel it advisable to produce a communication.
De commissaris heeft opgemerkt dat zij het niet verstandig vindt om een mededeling te doen uitgaan.
EnglishI think we ought to ask ourselves whether this development is advisable.
Ik vind dat we ons moeten afvragen of dit een goede ontwikkeling is.
EnglishBut we do not share the view that implementation of EMU is advisable.
Wij zijn het echter niet eens met de opvatting dat het aangewezen is de EMU in te voeren.
EnglishThirdly, it is advisable to launch a huge European plan against de-industrialisation.
Ten derde moeten we een omvangrijk Europees plan opstellen om de deïndustrialisatie tegen te gaan.
EnglishFirstly, it is advisable to improve the reaction capacity of businesses and their employees.
Allereerst moeten we het aanpassingsvermogen van ondernemingen en hun werknemers verbeteren.
EnglishNothing is excluded but at the same time a measured approach is advisable in all the circumstances.
Niets is uitgesloten, maar ondertussen is in elk geval een gematigde aanpak wenselijk.
EnglishIt would be advisable for air space for the civilian system to be increasingly more available.
Het zou beter zijn indien de burgerluchtvaart vrij zou kunnen beschikken over het luchtruim.
EnglishThe committee did not think it advisable to take this course, and I respect its view.
De economische commissie achtte het niet zinvol deze weg in te slaan, en dat standpunt respecteer ik.
EnglishWe do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
Wij achten het bijzonder wenselijk dat er ten opzichte van Turkije een positief standpunt wordt ingenomen.
EnglishBut the findings of the temporary committee of inquiry into BSE suggest that caution is advisable.
Maar de vaststellingen in de tijdelijke enquêtecommissie BSE manen ons aan tot voorzichtigheid.
EnglishIt would be advisable to include technical experts in the Commission's standing committee.
Dat het comité dat de Commissie bijstaat het advies van technische deskundigen inwint, is een goede zaak.
EnglishIt is not advisable, in my view, to start off with sweeping statements and far-ranging plans at this stage.
Ik geloof niet dat wij nu met trompetgeschal een groots opgezette conferentie moeten aankondigen.