EN

advice {zelfstandig naamwoord}

volume_up
advice (ook: counsel, notice)
So when their advice seems to be being ignored, it may be the wrong advice.
Dus als hun advies lijkt te worden genegeerd, is het misschien een verkeerd advies.
We want to publish who has given the advice, not the advice itself.
Wij willen publiceren wie het advies gegeven heeft, niet het advies zelf.
That is naturally a little different from the advice from the WHO.
Dat is natuurlijk iets anders dan advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.
At the end of May it submitted the draft to the Council and Parliament for advice.
Nu, eind mei, heeft ze de Raad en het Parlement het voorstel voorgelegd.
International institutions issue erroneous advice when this situation occurs.
Internationale instellingen geven in deze situatie geen goede raad.
As for the advice that has been given - 15 plus 1 - I hope that the EU will reject it.
Ik hoop dat de EU zich afwijzend zal opstellen tegen de voorgestelde Raad van 15 + 1.
advice (ook: counsel)
Your professional advice will enable the improvement of the procedures.
Uw vakinhoudelijke adviezen maken het mogelijk de procedures te verbeteren.
This is more necessary now that these firms offer advice and consultancy.
Dit is te meer noodzakelijk, nu deze organisaties ook adviezen verstrekken.
Turkey should see the advice and requirements as an opportunity rather than a threat.
Turkije moet de adviezen en vereisten zien als een kans en niet als een bedreiging.
The first piece of advice for the Council is that there are still a number of disputes outstanding which are of great significance for Parliament.
Het eerste bericht is dat er nog steeds een aantal geschilpunten bestaan die voor het Europees Parlement van groot belang zijn.
What it does is identify where you can go for accurate advice and information.
Het maakt wel duidelijk waar je voor precieze raadgeving en informatie terecht kunt.

Voorbeeldzinnen voor "advice" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey serve as advisers in the same way as we receive advice from the other side.
Hun advies staat op gelijke voet met het advies dat wij van andere bronnen krijgen.
EnglishIf you had asked for my advice, I would have explained how that system worked.
Als u mij om advies had gevraagd, zou ik hebben uitgelegd hoe het systeem werkte.
EnglishThe expert advice was that really the whole category did not make a lot of sense.
Het advies van de deskundigen was dat de hele categorie eigenlijk nogal zinloos was.
EnglishWhat it does is identify where you can go for accurate advice and information.
Het maakt wel duidelijk waar je voor precieze raadgeving en informatie terecht kunt.
EnglishENISA will be a centre of excellence that coordinates, analyses and gives advice.
ENISA wordt een expertisecentrum dat coördineert, analyseert en adviseert.
EnglishThe Commission believes that the major problem of scientific advice is black landings.
Volgens de Commissie vormt de " zwarte " aanvoer van vis het voornaamste probleem.
EnglishTherefore some people want to accept the advice of ICES only when it suits.
Daarom nemen sommigen het advies van ICES alleen over wanneer het ze uitkomt.
EnglishI should like to recommend to all colleagues that they follow this wise piece of advice.
Ik zou al mijn collega's willen adviseren om deze wijze raad ter harte te nemen.
EnglishStraightforward advice and the distribution of condoms would be a better solution.
Eerlijke voorlichting en distributie van condooms zijn een beter antwoord.
EnglishTurkey should see the advice and requirements as an opportunity rather than a threat.
Turkije moet de adviezen en vereisten zien als een kans en niet als een bedreiging.
EnglishSo when their advice seems to be being ignored, it may be the wrong advice.
Dus als hun advies lijkt te worden genegeerd, is het misschien een verkeerd advies.
EnglishHer advice that we should go for a European tax is premature and unnecessary.
Haar advies om een Europese belasting in te voeren is voorbarig en niet noodzakelijk.
EnglishSo I would ask the rapporteur, Mr Olsson, for his advice on this matter.
Ik zou daarom de rapporteur, de heer Olsson, willen vragen wat hij hiervan denkt.
EnglishAs far as I am concerned, then, you asked for advice and then decided independently.
Wat mij betreft hebt u dus om raad gevraagd en daarna zelfstandig besloten.
EnglishAt the end of May it submitted the draft to the Council and Parliament for advice.
Nu, eind mei, heeft ze de Raad en het Parlement het voorstel voorgelegd.
EnglishWe get the scientific advice on this from the World Health Organization.
Wij ontvangen ons wetenschappelijk advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.
EnglishOne thing, for sure, is that I have not been short of advice, for which I thank you.
Het moge duidelijk zijn dat ik geen gebrek aan adviezen heb gehad, waarvoor mijn dank.
EnglishAs for the advice that has been given - 15 plus 1 - I hope that the EU will reject it.
Ik hoop dat de EU zich afwijzend zal opstellen tegen de voorgestelde Raad van 15 + 1.
EnglishPeople need advice, information and favourable local and regional conditions.
Er is behoefte aan advies, informatie, gunstige voorwaarden op lokaal en regionaal vlak.
EnglishDo you, Commissioner, endorse this advice, and do you also think it so enormously funny?
Onderschrijft de commissaris dit advies en vindt u het ook zo enorm geestig?