"advertising media" in het Nederlands

EN

"advertising media" - vertaling Nederlands

EN

advertising media {zelfstandig naamwoord}

volume_up
advertising media

Voorbeeldzinnen voor "advertising media" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThus, it stands to reason to ban tobacco advertising in other media.
Daarom is het aangewezen de reclame voor tabak ook in andere media te beperken.
EnglishToday, in an era ruled by the media, advertising is all of this.
In zekere zin kan hier gesproken worden van dwang met tot alle zintuigen sprekende audiovisuele trucs.
EnglishNor can we support the amendments which extend the proposal to the education, mass media and advertising sectors.
Wij kunnen evenmin instemmen met die amendementen die het voorstel uitbreiden tot onderwijs, massamedia en reclame.
EnglishThis is not yet the case when it comes to images of women - as we have heard - in advertising and the mass media in general.
Zo ver is het echter nog niet met het beeld van de vrouw in de wereld van de reclame en in het algemeen in de media.
EnglishMember States have also introduced or are actively considering further measures to restrict tobacco advertising in other media.
Voorts hebben de lidstaten verdere maatregelen ingevoerd voor de beperking van tabaksreclame via andere media of zijn ze daar actief mee bezig.
EnglishI think that social media is actually going to help us dismantle some of the silly and demeaning stereotypes that we see in media and advertising about gender.
Ik denk dat de sociale media ons gaan helpen om af te rekenen met enkele dwaze en vernederende stereotypen die we in media en reclame zien over mannen en vrouwen.
EnglishMr President, this new directive outlaws tobacco advertising in the printed media in the whole of Europe and will also prohibit the advertising of tobacco products on radio and on the internet.
Mijnheer de Voorzitter, deze nieuwe richtlijn verbiedt reclame voor tabak in de gedrukte media in heel Europa en ook reclame voor tabaksproducten op de radio en op internet.
EnglishIt also encourages a balanced participation by women and men at decision-taking levels of the advertising industry and the media, in order to strengthen the influence of women in this field.
Ook moedigt zij een evenwichtige deelname aan van vrouwen en mannen op de besluitvormingsniveaus van de reclame industrie en de media, teneinde de invloed van vrouwen op dit gebied te versterken.

Vergelijkbare vertalingen voor "advertising media" in Nederlands

advertising zelfstandig naamwoord
Dutch
media zelfstandig naamwoord
Dutch
advertising account executive zelfstandig naamwoord
advertising account planner zelfstandig naamwoord
trade media zelfstandig naamwoord
advertising campaign zelfstandig naamwoord
advertising agency zelfstandig naamwoord
advertising art director zelfstandig naamwoord
advertising company zelfstandig naamwoord
advertising copywriter zelfstandig naamwoord
advertising material zelfstandig naamwoord
advertising and communication zelfstandig naamwoord
advertising brochure zelfstandig naamwoord
advertising pillar zelfstandig naamwoord