"advertising campaign" in het Nederlands

EN

"advertising campaign" - vertaling Nederlands

EN

advertising campaign {zelfstandig naamwoord}

volume_up
advertising campaign (ook: advertisement)
I did an advertising campaign for Schweppes, which is Coca-Cola, and so that was very interesting in terms of the legalities.
Ik deed een reclamecampagne voor Schweppes, wat Coca-Cola is, en die was erg interessant vanuit juridisch gezichtspunt.
Mr President, currently there is a very expensive advertising campaign on US television in which people like the chairman of the Chrysler Corporation tell lies.
Mijnheer de Voorzitter, er loopt op de Amerikaanse televisie momenteel een peperdure reclamecampagne waarin mensen zoals de president van de Chrysler Corporation leugens opdissen.

Voorbeeldzinnen voor "advertising campaign" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOne of the things we need to look at is the whole advertising campaign by the alcohol industry.
Een van de zaken waar we naar moeten kijken is de reclame die door de drankindustrie wordt gevoerd.
EnglishI believe that we should be embarking upon a concerted TV advertising campaign across the whole of the European Community.
Mij lijkt het nuttig in de gehele Europese Unie een gezamenlijke televisiecampagne te gaan voeren.
EnglishThey said, "Can we do an advertising campaign?
Zij zeiden, "Kunnen we een advertentiecampagne doen?
EnglishI did an advertising campaign for Schweppes, which is Coca-Cola, and so that was very interesting in terms of the legalities.
Ik deed een reclamecampagne voor Schweppes, wat Coca-Cola is, en die was erg interessant vanuit juridisch gezichtspunt.
EnglishNo amount of advertising, no clever marketing campaign, at any price, could have produced or created this much goodwill.
Geen enkele stapel advertenties, geen slimme marketingcampagne, hoe duur ook, zou ooit zoveel enthousiasme hebben kunnen creëren.
EnglishMay I remind you that in the Federal Republic very considerable resources are spent on an advertising campaign to promote meat as a vital energy source.
Ik wijs erop, dat bijvoorbeeld in Duitsland heel veel geld gestoken wordt in de reclame voor vlees.
EnglishI know that we will have a very good advertising and information campaign, and that we will capture the imagination of the citizens of Europe.
Ik heb er alle vertrouwen in dat er een uitstekende publiciteits- en voorlichtingscampagne zal komen waarmee wij de burgers van Europa tot de verbeelding zullen spreken.
EnglishMr President, currently there is a very expensive advertising campaign on US television in which people like the chairman of the Chrysler Corporation tell lies.
Mijnheer de Voorzitter, er loopt op de Amerikaanse televisie momenteel een peperdure reclamecampagne waarin mensen zoals de president van de Chrysler Corporation leugens opdissen.
EnglishFor once, I would gladly have heard the Commission comment along the lines of a huge car advertising campaign running in Germany: 'Ca n't be done, does n't exist '.
Ik zou, bij wijze van uitzondering, van de Commissie daarbij graag als commentaar gehoord hebben wat een bekende autoreclame bij ons zegt, namelijk: " Gaat niet bestaat niet! "

Synoniemen (Engels) voor "advertising campaign":

advertising campaign

Vergelijkbare vertalingen voor "advertising campaign" in Nederlands

advertising zelfstandig naamwoord
Dutch
campaign zelfstandig naamwoord
advertising account executive zelfstandig naamwoord
advertising account planner zelfstandig naamwoord
advertising agency zelfstandig naamwoord
advertising media zelfstandig naamwoord
ad campaign zelfstandig naamwoord
advertising art director zelfstandig naamwoord
advertising company zelfstandig naamwoord
advertising copywriter zelfstandig naamwoord
advertising material zelfstandig naamwoord
to campaign werkwoord
advertising and communication zelfstandig naamwoord
advertising brochure zelfstandig naamwoord