EN

advertising {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The volume of advertising has increased enormously and it has become very diverse.
De hoeveelheid reclame is enorm toegenomen en reclame is zeer complex geworden.
This was advertising, and I for one would prefer not to have this type of advertising in Europe.
Het was reclame en zulke reclame heb ik liever niet in Europa.
We also know that too much advertising kills advertising.
Ook weten wij dat te veel reclame dodelijk is voor reclame.

Voorbeeldzinnen voor "advertising" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe volume of advertising has increased enormously and it has become very diverse.
De hoeveelheid reclame is enorm toegenomen en reclame is zeer complex geworden.
EnglishThirdly, advertising should be subject to certain restrictions, but not banned.
Ten derde, de publiciteit moet aan banden worden gelegd maar niet verboden worden.
EnglishThere are just as many young smokers there, even though there is no advertising.
Hoewel daar geen reclame voor tabak bestaat, roken daar evenveel jongeren als hier.
EnglishAccording to Directive 97/ 36/ EC, advertising must be clearly identifiable as such.
Volgens richtlijn 97/36/EG moet reclame duidelijk als zodanig te herkennen zijn.
EnglishAnd we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
We gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
EnglishThe advertising market is also in practice dominated by the companies he owns.
Ook de reclamemarkt is in feite in handen van bedrijven waarvan hij de eigenaar is.
EnglishIn my country, too, a law was recently passed which curbs tobacco advertising.
Ook in mijn land is er pas een wet aangenomen die de tabaksreclame aan banden legt.
EnglishAdvertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
Reclame is pas effectief als het wordt gekoppeld aan een specialiteit of handelsmerk.
EnglishIf that is true, then advertising aimed at children must be deemed to be misleading.
In dat geval moet tot kinderen gerichte reclame als misleidend worden opgevat.
EnglishThese days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
Uitbundige verpakkingen zijn tegenwoordig een vorm van reclame om kopers te lokken.
EnglishAnother thing of great importance is that commercial advertising is still outlawed.
Wat eveneens zeer belangrijk is, is dat commerciële reclame gebannen blijft.
EnglishAnd then we think we can simply decide not to accept advertising for this product.
Toch denken wij vervolgens te kunnen zeggen dat wij geen tabaksreclame kunnen dulden.
EnglishThis advertising ban opens up dangerous issues for our free market economy.
Door dit reclameverbod gaat onze vrije markteconomie een gevaarlijke kant uit.
EnglishIt is not the product, but naked flesh that is displayed for advertising purposes.
Niet het product, maar de naakte huid wordt uit effectbejag in scène gezet.
EnglishWe cannot allow ourselves to be no more than carriers of advertising for nanotechnology.
We mogen ons niet beperken tot de rol van reclamemedium voor de nanotechnologie.
EnglishAfter all, we already have a law that protects consumers from misleading advertising.
We hebben trouwens al een wet die de consument tegen misleidende reclame beschermt.
EnglishOver the years, advertising has become both more strident and more earthy.
In de loop van vele jaren is de reclame eerder agressiever en grover geworden.
EnglishWe should follow the Canadian example and ensure that advertising is used effectively.
We dienen het Canadese voorbeeld te volgen en voor doeltreffende reclame te zorgen.
EnglishMrs Oomen-Ruijten and Mrs Jackson raised a point about indirect advertising.
Mevrouw Oomen-Ruijten en mevrouw Jackson hadden het over indirecte reclame.
EnglishDo we really have to allow this advertising, especially when it concerns young ages?
Moet dat soort publiciteit echt, vooral wanneer het gaat om minderjarigen?

Synoniemen (Engels) voor "advertising":

advertising
advertiser
advertisement