"advertises" in het Nederlands


Infinitief van advertises: to advertise
EN

"advertises" - vertaling Nederlands

EN to advertise
volume_up
[advertised|advertised] {werkwoord}

to advertise (ook: to announce)
What will the EU do when they advertise in these countries?
Hoe moeten de EU-instellingen in deze landen adverteren?
Ik wil met veiligheid adverteren.
That's why you have companies like Starbucks, right, that doesn't advertise at all.
Daarom heb je bedrijven als Starbucks. ~~~ Dat adverteert helemaal niet.
to advertise (ook: to announce)
Here electricity providers are required to disclose to the final consumer the composition of the energy mix supplied in the bill and in advertising materials.
Daarin staat dat de aanbieder van elektriciteit de consument op de rekening en in reclamemateriaal de samenstelling van het geleverde energiemengsel moet melden.
to advertise (ook: to dilute)
That advertising agency made some very nice advertisements and hundreds of thousands of leaflets were distributed.
Dit reclamebureau maakte een aantal prachtige advertenties en er werden duizenden folders verspreid.
Consumers in Sweden have, by the way, reacted very strongly against the unrestricted children's advertising found in Europe.
In Zweden hebben de consumenten overigens heel fel gereageerd op deze vrije, op kinderen gerichte reclame, zoals die thans in Europa wordt verspreid.
If one is worried about things not being properly run it seems a pity if you advertise the fact that they are not going to be checked.
Als je bang bent dat dingen niet goed lopen, is het toch jammer dat je gaat aankondigen dat er geen controle zal plaatsvinden.
Meanwhile, huge billboards across the country are advertising the fact that the EU is, in December, taking over NATO’ s responsibility for foreign troops.
Dat de EU in december de verantwoordelijkheid van de NATO voor de buitenlandse militairen overneemt wordt inmiddels op affiches overal in dit land groot aangekondigd.
to advertise
Is it forbidden for there to be any advertising of certain health products or services on those?
Is het verboden dat zij reclame maken voor bepaalde gezondheidsproducten of -diensten?
Advertising is a completely normal economic activity.
Reclame maken is een heel gewone economische activiteit.
Let me do a little advertising by announcing that the 1999-2000 edition is now available.
Ik zal een beetje reclame maken door te zeggen dat de uitgave 1999-2000 reeds beschikbaar is.
to advertise (ook: to announce)
to advertise
volume_up
uitdragen {ov.ww.}
to advertise (ook: to announce)
to advertise
I do not think it is fashionable any more to advertise modern socialism, here in the institutions of the European Union, fortunately, nobody talks about it any more.
Ik geloof evenwel dat het uit de tijd is om het moderne socialisme te propageren hier in de instellingen van de Europese Unie, en gelukkig heeft niemand het er meer over.
to advertise
to advertise
Is it forbidden for there to be any advertising of certain health products or services on those?
Is het verboden dat zij reclame maken voor bepaalde gezondheidsproducten of -diensten?
I also reject pleas from companies advertising other products using the same brand name as major cigarette brands.
Ik verwerp ook de smeekbeden van ondernemingen die reclame maken voor andere producten met dezelfde merknaam als belangrijke sigarettenmerken.
The report also found that stun-gun weapon manufacturers are advertising these products with the 'awarded ' CE standard.
In het rapport werd ook geconstateerd dat fabrikanten van verdovingsgeweren via het " verleende " CE-keurmerk reclame maken voor deze producten.

Voorbeeldzinnen voor "advertises" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishVia the Commission, the EU now advertises agricultural products such as tulip bulbs and olive oil at a cost of between EUR 60 and 70 million per year.
Op dit moment maakt de EU via de Commissie reclame voor landbouwproducten zoals tulpenbollen en olijfolie voor een bedrag van 60 à 70 miljoen euro per jaar.
EnglishThe approximately ECU 100 million a year represents little more than the budget of an average European company which normally advertises a single product.
Het bedrag van ongeveer 100 miljoen ecu per jaar is ongeveer hetzelfde als de begroting die een gemiddeld Europees bedrijf besteedt aan het maken van reclame voor een bepaald product.