EN

adverse {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We must also remember that all forms of energy production, including renewable, have an adverse effect on the environment.
We moeten ook beseffen dat elke vorm van energieproductie, ook de hernieuwbare, schadelijk is voor het milieu.
The Fifth Environmental Action Programme safeguards people from the adverse effects of air pollution.
Het vijfde milieuactieprogramma beschermt mensen tegen het schadelijke effect van luchtvervuiling.
The long-term use of antibiotics has serious adverse effects when microbes develop into mutations that are disease-resistant.
Het gebruik van antibiotica heeft op de lange termijn grote schadelijke effecten, omdat zich uit microben resistente mutaties ontwikkelen.
It will have an adverse effect on our agriculture, our farmers and our fishermen.
Het zal een nadelig effect hebben op onze landbouw, onze boeren en onze vissers.
The introduction of fishing practices that reduce adverse impacts on our ecosystems is a priority.
Het invoeren van vismethoden die minder nadelig zijn voor onze ecosystemen, heeft prioriteit.
There are some which are adverse to this well-being.
Sommige gemoedstoestanden zijn nadelig voor dit welzijn.
NL

adverse selectie {de}

volume_up
1. financiën

Voorbeeldzinnen voor "adverse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt will have an adverse effect on our agriculture, our farmers and our fishermen.
Het zal een nadelig effect hebben op onze landbouw, onze boeren en onze vissers.
EnglishIt must in fact be stressed that Nepal has an extremely adverse balance of trade.
Het is namelijk zo dat de handelsbalans van Nepal extreme tekorten vertoont.
EnglishFirstly, the report says that there should be no adverse social consequences.
In de eerste plaats staat in het verslag dat er geen sociale afbraak mag zijn.
EnglishBut if this period were further extended, that would have adverse effects.
Als dat verder wordt doorgevoerd, krijgt men uiteindelijk een slecht resultaat.
EnglishIf one increases the price of oil, one influences economic growth in an adverse manner.
Als je de olieprijs verhoogt, beïnvloed je de economische groei in negatieve zin.
EnglishAnd so far, there have not been serious adverse events associated with the virus.
Tot nu toe zijn er geen ernstige bijwerkingen geassocieerd met dit virus.
EnglishThe adverse effects on tourism in general should not, however, be overestimated.
We mogen de negatieve gevolgen voor het toerisme in het algemeen echter niet overschatten.
EnglishThat is why adverse effects in the event of changes, should, where possible, be restricted.
Daarom moeten negatieve gevolgen bij wijzigingen, waar mogelijk, worden beperkt.
EnglishInflation has remained subdued, despite a sequence of adverse disturbances.
De inflatie is gematigd gebleven, ondanks een opeenvolging van negatieve verstoringen.
EnglishWe heard here yesterday Quyen talking about the adverse event trait in prostate cancer.
We hoorden hier gisteren Quyen praten over de gevolgen van prostaatkanker.
EnglishDemocracy does have significant effects -- and unfortunately, they're adverse.
Democratie heeft inderdaad een significant effect -- en helaas is het een omgekeerd effect.
EnglishFinally, recent evidence was noted regarding possible adverse environmental effects.
Tot slot zijn er recentelijk aanwijzingen gevonden voor mogelijk negatieve milieueffecten.
EnglishFourthly, the ban on departure in adverse weather conditions proposed by the Commission.
In de vierde plaats: het door de Commissie voorgestelde uitvaarverbod bij slecht weer.
EnglishPersonnel too experience the adverse, social effects of cost reductions.
Ook het personeel ondervindt de negatieve sociale consequenties van de kostenreducties.
EnglishThe Council of Ministers only talks about controlling the adverse effects.
De Raad van ministers heeft het alleen maar over de bestrijding van de negatieve effecten.
EnglishLarge budget deficits have an adverse effect on economic developments.
De hoge begrotingstekorten hebben een negatieve invloed op de conjunctuurontwikkeling.
EnglishThis legal uncertainty has adverse effects in terms of the operation of the internal market.
Deze rechtsonzekerheid heeft nadelige gevolgen voor de werking van de interne markt.
EnglishWhen that happens, this very often has unforeseen adverse implications.
Zo'n afweging leidt in vele gevallen tot onvoorziene negatieve gevolgen.
EnglishHowever, it is also true that their production can have some adverse effects on the environment.
De productie ervan kan echter ook enkele nadelige gevolgen voor het milieu hebben.
EnglishSome claims that may have adverse effects will need to remain prohibited.
Bepaalde claims die negatieve effecten zouden kunnen hebben, zullen verboden moeten blijven.

Synoniemen (Engels) voor "adverse":

adverse
adversity
adversative
English