EN

adventurous {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
adventurous
I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
Ik zou nooit zo avontuurlijk geweest zijn voordat ik aan mijn 30-dagen-uitdagingen begon.
Zoals ik zei waren het avontuurlijk aangelegde mensen.
And look, if you're adventurous, you go up the octave.
Kijk, als je avontuurlijk bent, doe je het één octaaf hoger.
adventurous (ook: bold, edgy, hazardous, risky)
Up attributes are things like being playful, being fresh like the Fresh Prince, contemporary, adventurous, edgy or daring like Errol Flynn, nimble or agile, profane, domineering,
Up attributen zijn dingen zoals speels, fris zoals de Fresh Prince, eigentijds, avontuurlijk, prikkelend of gewaagd zoals Errol Flynn,
adventurous (ook: dicey, hazardous, risky)

Voorbeeldzinnen voor "adventurous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
Ik zou nooit zo avontuurlijk geweest zijn voordat ik aan mijn 30-dagen-uitdagingen begon.
EnglishWithin this theology a number of extraordinarily adventurous tactics were deployed.
Onder de hoede van deze theologie hebben zich enkele buitengewone ontwikkelingen voorgedaan.
EnglishAnd look, if you're adventurous, you go up the octave.
Kijk, als je avontuurlijk bent, doe je het één octaaf hoger.
EnglishI don't want to go back, and it's not because I'm adventurous.
Ik wil niet terug, en niet omdat ik zo avontuurlijk ben aangelegd – maar wel om de mogelijkheden van deze planeet.
EnglishAs I said, they were adventurous people.
Zoals ik zei waren het avontuurlijk aangelegde mensen.
EnglishGirl: I like adventurous books, and some of my favorites are Alfred Hitchcock and [unclear] and Hardy Boys.
Video: Meisje: Ik houd van avonturenboeken, en een van mijn favorieten is Alfred Hitchcock en [onduidelijk] en Hardy Boys.
EnglishGirl 6: Like, if you were a girl and you were really adventurous and a real big tomboy, you would think that girls' games were kinda sissy.
Als je een meisje was en echt avontuurlijk was en een echte tomboy dan zou je meisjesspellen nogal flauw vinden.
EnglishUp attributes are things like being playful, being fresh like the Fresh Prince, contemporary, adventurous, edgy or daring like Errol Flynn, nimble or agile, profane, domineering,
Up attributen zijn dingen zoals speels, fris zoals de Fresh Prince, eigentijds, avontuurlijk, prikkelend of gewaagd zoals Errol Flynn,
EnglishThis, more than anything, is what I ask of the Commission; that it be capable of taking risks and that it set out the most adventurous, most daring and most incisive lines of action.
Dat is mijn voornaamste verzoek aan de Commissie: dat zij risico's neemt en een ambitieuzere, gewaagdere en scherpere koers gaat varen met haar maatregelen.