"advent" in het Nederlands

EN

"advent" - vertaling Nederlands

NL
NL

"advent" - vertaling Engels

EN
EN

advent {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

advent {de}

volume_up
advent

Voorbeeldzinnen voor "advent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is important for the advent, at long last, of a genuine citizens ' Europe.
Dat is belangrijk voor de uiteindelijke komst van een echt Europa van de burgers.
EnglishWith the advent of the national state, education became increasingly national.
Met de komst van de nationale staat is het onderwijs steeds meer nationaal geworden.
EnglishSince the advent of the single market, conflicts and concerns have been rife.
De eenheidsmarkt heeft echter scherpe conflicten en grote zorgen met zich meegebracht.
EnglishTherefore, roll on the advent of this directive which will simplify the procedures!
Deze richtlijn die de procedure vereenvoudigt is dus van harte welkom! "
EnglishThe advent of factories, railway and dams helped the country move forward.
De komst van fabrieken, spoorlijnen en stuwdammen hielp het land vooruit.
EnglishSo too with potential conversion costs associated with the advent of the euro.
Hetzelfde geldt voor de eventuele omrekeningskosten in verband met de invoering van de euro.
EnglishThe advent of electronic money is as big a revolution as the single currency itself.
De komst van elektronisch geld is even revolutionair als de introductie van de eenheidsmunt.
EnglishIt was only 200 years ago that we had the advent of the Industrial Revolution.
De opkomst van de industriële revolutie is maar 200 jaar geleden.
EnglishThe advent of the euro should accelerate fiscal harmonisation.
De komst van de euro moet de fiscale eenmaking in een stroomversnelling brengen.
EnglishWith the advent of broadband, the Internet is on all the time.
Sinds de komst van breedband zijn computers continu verbonden met internet.
EnglishThe advent of the euro is the beacon for the new millennium.
De komst van de euro is een baken bij de overgang naar het nieuwe millennium.
EnglishThe advent of the euro is also an absolute godsend for crime.
De komst van de euro is ook een pracht van een geschenk voor de misdaad.
EnglishThe major innovation in this whole scenario is the advent of the euro.
In dit hele scenario is het grote novum de komst van de euro.
EnglishThe nineties saw the advent of increasingly worrying forms of human smuggling.
In de jaren " 90 hebben wij kunnen zien hoe de mensensmokkel steeds onrustbarender vormen heeft aangenomen.
EnglishIt is for this reason that I fail to see in this the advent of a 'Big Brother ' -style European judicial system.
Daarom zie ik niet in hoe er zo een Europese justitiële Big Brother zou ontstaan.
EnglishThe advent of the euro adds a new dimension to the debate on Europe's place in the world.
De komst van de euro voegt een nieuwe dimensie toe aan het debat over de plaats van Europa in de wereld.
EnglishIn Germany, for around 100 years from the advent of trademarks we had international exhaustion.
In Duitsland kenden we ongeveer 100 jaar, sinds het bestaan van merken de internationale uitputting.
EnglishThe exchange rate risk has disappeared with the advent of the euro.
Met de euro is het wisselkoersrisico namelijk verdwenen.
EnglishOn several occasions since the advent of Dolly we have voted on a number of resolutions.
Sinds de kwestie-Dolly hebben we naar aanleiding van dit onderwerp verscheidene keren een resolutie aangenomen.
EnglishFurthermore, there is the imminent introduction of the euro and the advent of the information society.
Verder is er de nakende invoering van de euro en ook nog de opkomst van de informatiemaatschappij.

Synoniemen (Engels) voor "advent":

advent
English