EN

advancing {gerundium}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "advancing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRegrettably, however, work is not advancing as rapidly as expected.
Helaas gaat het wat de werkzaamheden betreft niet allemaal van een leien dakje.
EnglishIt is the intergovernmental Europe that is advancing and not the Community.
Het intergouvernementele Europa boekt vooruitgang, de Gemeenschap niet.
EnglishCompany sighted out in the open, advancing north on our position.
Compagnie waargenomen in het open veld, komend van 't noorden t. o. v. onze positie.
EnglishKnowledge is constantly advancing, and further information being acquired.
De wetenschap schrijdt voort en er komt steeds meer informatie.
EnglishI shall ask the Council: what are you really defending in the interests of advancing democracy?
Ik wil de Raad vragen wat hij doet om de democratie te bevorderen.
EnglishWork is advancing on the remaining features of the pact.
De werkzaamheden over de andere aspecten van het pact worden voortgezet.
EnglishThe overall issue of advancing and safeguarding science is in fact a Union issue.
Het bevorderen en garanderen van wetenschap is een algemeen vraagstuk dat in feite een vraagstuk van de Unie is.
EnglishJuliet 25, hostiles advancing, parallel west to yourposition.
Juliet 25, vijandelijke troepen naderen, parallel West van jullie.
EnglishA crowd is advancing six, seven blocks from the crash.
Er komt een menigte aan, zes, zeven blokken van de rampplek vandaan.
EnglishBut these things are not advancing either in whole or in part.
Op die punten boeken wij echter geen enkele vooruitgang.
EnglishGiven my advancing years it may be my successors who see that approach first.
Gezien mijn gevorderde leeftijd zou het wel eens kunnen dat pas mijn opvolgers een dergelijke benadering mee zullen maken.
EnglishHas the Commission given up advancing this dossier for the whole length of its mandate?
Is de huidige Europese Commissie er gedurende al deze tijd niet in geslaagd om in deze materie enige voortgang te boeken?
EnglishIndigenous personnel advancing to Wolcott crash site.
Reddingswerkers naderen de plek waar Wolcott gekrasht is.
EnglishThat is why the Commission should thank the strikers - because they are advancing the cause of social Europe.
De Commissie zou de stakers dan ook erkentelijk moeten zijn dat zij het sociale Europa vooruithelpen.
EnglishFrom an Irish perspective, I am particularly satisfied that this programme is advancing at a very swift pace.
Vanuit Iers perspectief ben ik met name erg blij dat het programma in een zeer snel tempo wordt uitgevoerd.
EnglishI believe it also means promoting women's rights as the sine qua non to advancing children's rights.
Ook moeten de rechten van de vrouw beter in ogenschouw worden genomen als we de rechten van het kind willen bevorderen.
EnglishThe Commission is already actively involved in advancing the role of digital television and promoting interoperability.
De Commissie speelt al een actieve rol bij de promotie van digitale televisie en interoperabiliteit.
EnglishIn this way we would be advancing the cause not only of EU enlargement, but also transnational cooperation.
Zodoende kan naast de uitbreiding van de Europese Unie ook de grensoverschrijdende samenwerking worden bevorderd.
EnglishAdvancing north on our position at 1- 5- 0.
Ze komen van 't noorden ten opzichte van ons op 1 -5-0.
EnglishThe desert was advancing by a mile or two a year.
De woestijn rukte een mijl of twee per jaar op.

Synoniemen (Engels) voor "advancing":

advancing