"adultery" in het Nederlands

EN

"adultery" - vertaling Nederlands

EN

adultery {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It is inconceivable that a woman accused of adultery can still be stoned.
Het is onvoorstelbaar dat een van overspel beschuldigde vrouw nog steeds gestenigd kan worden.
He couldn't free himself from personal problems and personal evils that included murder and adultery.
Hij kon zich niet bevrijden van persoonlijke problemen en persoonlijke kwaad waaronder moord en overspel.
In none of these cases have any of the men involved in the adultery been punished.
Overigens zijn in geen van die gevallen straffen opgelegd aan de mannen die betrokken waren bij het overspel.

Voorbeeldzinnen voor "adultery" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can still be stoned.
Het is onvoorstelbaar dat een van overspel beschuldigde vrouw nog steeds gestenigd kan worden.
EnglishIn none of these cases have any of the men involved in the adultery been punished.
Overigens zijn in geen van die gevallen straffen opgelegd aan de mannen die betrokken waren bij het overspel.
EnglishHe couldn't free himself from personal problems and personal evils that included murder and adultery.
Hij kon zich niet bevrijden van persoonlijke problemen en persoonlijke kwaad waaronder moord en overspel.
EnglishFurthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery.
Voorts heb ik onlangs vernomen dat Afghanistan niet van plan is het strafrecht volgens de sharia, inclusief steniging wegens overspel, af te schaffen.
EnglishMadam President, Amina Lawal, an illiterate 31-year old Nigerian woman, is preparing to face death for the crime of adultery.
Mevrouw de Voorzitter, Amina Lawal, een ongeletterde Nigeriaanse vrouw van 31 jaar oud, bereidt zich voor op haar doodstraf naar aanleiding van een beschuldiging van overspel.
EnglishIn addition, there is a cruel criminal code which provides for flogging, amputation and death for adultery and acts against the Republic and Islam.
Bovendien kent Jemen een zeer streng strafrecht dat geseling, amputaties en de doodstraf voor overspel en activiteiten tegen de staat en de islam toelaat.
EnglishNevertheless, in Nigeria we have the terrible spectacle of women being executed for simple adultery by a barbarically slow and painful method.
In Nigeria hebben wij echter te maken met de gruwelijke situatie dat vrouwen enkel vanwege overspel op een barbaarse, langzame en pijnlijke wijze worden geëxecuteerd.
EnglishPlease believe me that we felt moved and indignant while watching the proceedings against Amina Lawal and Safya Hussaini, accused of adultery.
Weest u er alstublieft van overtuigd dat wij aangedaan en verontwaardigd waren toen wij de processen volgden tegen de van overspel beschuldigde Amina Lawal en Safya Hussaini.
EnglishWe only have to cast our minds back to the barbaric events not so long ago, when two Nigerian women, in a parody of justice, were condemned to death by stoning for adultery.
Ik doel hier op het lot van de twee Nigeriaanse vrouwen die wegens overspel zijn veroordeeld tot dood door steniging, onder het voorwendsel dat de wet dit voorschrijft.
EnglishAccording to Sharia law a married or divorced woman is guilty of adultery if she has sexual intercourse with another man, even if, as in this case, she is the victim of rape.
Een getrouwde vrouw, ook indien gescheiden, die geslachtsgemeenschap heeft met een andere man, pleegt volgens de sjari'a overspel, ook indien het - zoals in dit geval - om verkrachting gaat.

Synoniemen (Engels) voor "adultery":

adultery