EN

adulterous {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
adulterous
And I say, "Why do you think more men are adulterous than women?"
Dan zeg ik, "Waarom denk je dat meer mannen overspelig zijn dan vrouwen?"
I'm always astonished when people come to me and say, "Why is it that men are so adulterous?"
Ik ben altijd verbaasd wanneer mensen naar me toe komen en zeggen, "Waarom zijn mannen zo overspelig?"
adulterous

Voorbeeldzinnen voor "adulterous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I say, "Why do you think more men are adulterous than women?"
Dan zeg ik, "Waarom denk je dat meer mannen overspelig zijn dan vrouwen?"
EnglishI'm always astonished when people come to me and say, "Why is it that men are so adulterous?"
Ik ben altijd verbaasd wanneer mensen naar me toe komen en zeggen, "Waarom zijn mannen zo overspelig?"
EnglishThe wearing of the veil is obligatory, and adulterous women are stoned, as in the Middle Ages.
Ze zijn verplicht een sluier te dragen en overspelige vrouwen worden, zoals in de Middeleeuwen, gestenigd.
English"Oh, well -- men are more adulterous!"

Synoniemen (Engels) voor "adulterous":

adulterous
adulterer
English
adulteration
English