"adult-like" in het Nederlands

EN

"adult-like" - vertaling Nederlands

EN

adult-like {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
adult-like
volume_up
volwassenachtig {bn.}

Voorbeeldzinnen voor "adult-like" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd so, it is not until age seven that we get what looks more like an adult response.
R.S.: Dus, het begint pas bij het zevende levensjaar dat we iets krijgen dat meer op een volwassen antwoord lijkt.
EnglishAnd it was not until Galileo actually did it that an adult thought like a child, only 400 years ago.
Pas toen Galileo het echt probeerde, redeneerde een volwassene als een kind. ~~~ Slechts 400 jaar geleden.
EnglishThe applicant states are adult Europeans like us.
In de kandidaat-landen wonen volwassen Europeanen zoals wij.
EnglishBut it's not quite like the adult brain.
Maar het is nog niet zoals het volwassen brein.
EnglishBehave like an adult.
EnglishAnd actually if we even look at eight to 11-year-olds, getting into early adolescence, they still don't have quite an adult-like brain region.
En zelfs als we kijken naar acht- tot elfjarigen, in de vroege adolescentie rakend, hebben ze nog steeds niet een hersengebied gelijkend aan dat van volwassenen.
EnglishUkraine is not a small child, it is a thoroughly self-confident, important and adult country, and I believe that we can very well demand of this country that it should also behave like an adult.
Oekraïne is geen klein kind, het is een zeer zelfbewust, belangrijk en volwassen land, en ik denk dat we van dit land wel kunnen verlangen dat het zich dan ook als een volwassene gedraagt.

Vergelijkbare vertalingen voor "adult-like" in Nederlands

adult bijvoeglijk naamwoord
adult zelfstandig naamwoord
like voorzetsel
like bijvoeglijk naamwoord
like bijwoord
like zelfstandig naamwoord
like voegwoord
Dutch