"adult education" in het Nederlands

EN

"adult education" - vertaling Nederlands

NL
EN

adult education {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Moreover, I believe that greater importance should attach to the aspect of adult education within the Socrates programme.
Bovendien meen ik dat vooral het volwassenenonderwijs in het kader van het programma SOCRATES meer aandacht moet krijgen.
They all regard adult education as a big chance of moving towards a more democratic society in their country.
Zij zien in het volwassenenonderwijs allemaal een grote kans voor de verdere ontwikkeling van een democratische samenleving in hun landen.
Adult education became part of the Socrates I programme in 1995 by a circuitous route, through an amendment which I tabled.
In 1995 werd langs een omweg, via een door mij ingediend amendement, het volwassenenonderwijs in het programma SOCRATES opgenomen.

Voorbeeldzinnen voor "adult education" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishGirls are outperforming boys at school and more women than men participate in adult education and training.
Meisjes doen het op school beter dan jongens, en er doen meer vrouwen dan mannen mee aan volwasseneneducatie en -onderwijs.
EnglishMoreover, I believe that greater importance should attach to the aspect of adult education within the Socrates programme.
Bovendien meen ik dat vooral het volwassenenonderwijs in het kader van het programma SOCRATES meer aandacht moet krijgen.
EnglishThey all regard adult education as a big chance of moving towards a more democratic society in their country.
Zij zien in het volwassenenonderwijs allemaal een grote kans voor de verdere ontwikkeling van een democratische samenleving in hun landen.
EnglishAdult education became part of the Socrates I programme in 1995 by a circuitous route, through an amendment which I tabled.
In 1995 werd langs een omweg, via een door mij ingediend amendement, het volwassenenonderwijs in het programma SOCRATES opgenomen.
EnglishThe third is Grundtvig, which covers other educational pathways, adult education and new educational approaches.
De derde actie is GRUNDTVIG, daarbij gaat het om andere onderwijstrajecten, volwassenenonderwijs, na- en bijscholing en nieuwe onderwijsvormen.
EnglishThis cannot help but be reflected also in the implementation of the adult education component, Grundvik, which forms part of Socrates.
Dat zal ook van invloed zijn op de uitvoering van Grundvik, het onderdeel van Socrates dat het volwassenenonderwijs betreft.
EnglishThe new Grundtvig programme includes parents ' associations as equal partners in adult education for the first time.
Door het nieuwe programma GRUNDTVIG worden ouderverenigingen voor het eerst als gelijkwaardige partners betrokken bij het volwassenenonderwijs.
EnglishI think we could call upon the Swedish Government to propose just such quantitative objectives for lifelong adult education.
Ik vind dat we van de Zweedse regering kunnen verlangen dat zij dergelijke kwantitatieve doelen voorstelt voor het volwassenenonderwijs tijdens het gehele leven.
EnglishIn Denmark, the country I come from, we have a very well developed tradition of youth and adult education, and this must not be interfered with.
In Denemarken, het land waar ik vandaan kom, hebben we een zeer goed ontwikkelde traditie van volksonderwijs, die niet in het gedrang mag komen.
EnglishBecause access to money is always a problem, I think that quantitative objectives are required in connection with expenditure on adult education.
Omdat de financiële middelen altijd een probleem vormen, vind ik dat er kwantitatieve doelen gesteld moeten worden voor uitgaven aan volwassenenonderwijs.
EnglishOpportunities for adult education and training are becoming more and more vital with ageing populations and increased demands at work.
De mogelijkheid van volwassenen om een vervolgopleiding te volgen wordt steeds belangrijker naarmate de bevolking ouder wordt en de eisen in het arbeidsproces toenemen.
EnglishThere will of course be different levels, as there are today: schooling, vocational education and training, higher education, adult education.
Natuurlijk blijven de verschillende niveaus bestaan zoals we die nu kennen: basisonderwijs, middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.
EnglishHere again the old saying I learned at school about adult education still applies: it is often more important to educate and train parents and adults than young people.
Ook hier geldt mijn oude leus in verband met het volwassenenonderwijs: het is vaak belangrijker dat wij de ouders en volwassenen opleiden dan de jongeren.
EnglishFor us, the Socrates programme is a means to add a European dimension to the education on offer in the many different kinds of schools, universities and adult education institutions.
Het programma SOCRATES is voor ons een middel tot europeanisering van het onderwijsaanbod in de verschillende scholen, universiteiten en instellingen voor volwassenenonderwijs.
EnglishI would also ask the Commission to investigate the possibilities of adult education in the sector and whether a general diploma might also be required to move on to the next stages of the technology.
Ik vraag de Commissie ook het volwassenenonderwijs in de sector te bekijken en of er een algemeen getuigschrift nodig is voor de overgang op de volgende technische fasen.

Vergelijkbare vertalingen voor "adult education" in Nederlands

adult bijvoeglijk naamwoord
adult zelfstandig naamwoord
education zelfstandig naamwoord
vocational education zelfstandig naamwoord
academic education zelfstandig naamwoord
adult film zelfstandig naamwoord
level of education zelfstandig naamwoord
tertiary education zelfstandig naamwoord
prior education zelfstandig naamwoord