EN

adult {zelfstandig naamwoord}

volume_up
An adult is not cared for in the same way as a child or adolescent.
Een volwassene wordt niet op dezelfde wijze behandeld als een kind of een jongere.
(Laughter) Not to mention what it reveals about the adult who's speaking them.
(Gelach) Om nog maar te zwijgen over wat het zegt over de volwassene die ze uitspreekt.
And then the adult, which comes after, lives for one or two months.
En dan leeft de volwassene, die daarna komt, één of twee maanden.

Voorbeeldzinnen voor "adult" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would say to the Commission, treat this sector as an adult, treat it as it is.
Commissie, behandel die sector ook als volwassen, behandel hem zoals hij is.
EnglishChild pornography is illegal, adult pornography is only harmful to children.
Kinderporno is illegaal, volwassenenporno is slechts schadelijk voor kinderen.
EnglishResearch on adult and foetal stem cells should, however, be given priority.
Onderzoek naar adulte en foetale stamcellen moet echter de prioriteit krijgen.
English(Laughter) Not to mention what it reveals about the adult who's speaking them.
(Gelach) Om nog maar te zwijgen over wat het zegt over de volwassene die ze uitspreekt.
EnglishToday, only one adult in ten has access to opportunities for lifelong learning.
Momenteel heeft slechts een tiende van de volwassenen hier toegang toe.
EnglishTry and imagine a culture or a life, adult or otherwise without play.
Stel je eens een cultuur voor of een leven, volwassen of anderszins, zonder spel.
EnglishThat's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan.
Dat is een compleet tweede volwassen leven dat aan ons leven is toegevoegd.
EnglishWe have a duty to protect our children, who are tomorrow ’ s adult citizens.
Het is onze plicht onze kinderen te beschermen; zij zijn de volwassen burgers van morgen.
EnglishTypically in America we've divided our adult life up into two sections.
Normaliter in Amerika hebben we ons volwassen leven in twee delen opgedeeld.
EnglishAn adult is not cared for in the same way as a child or adolescent.
Een volwassene wordt niet op dezelfde wijze behandeld als een kind of een jongere.
EnglishWe are not talking about adult drinking here, let us stress that.
Even voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om drankmisbruik onder volwassenen.
EnglishOf Zimbabwe's adult population, 33 % are infected with the HIV virus.
Deze epidemie maakt dagelijks tussen 2000 en 5000 dodelijke slachtoffers.
EnglishSkeletal diseases began to afflict the children and the adult populations too.
Ook kinderen en volwassen werden getroffen door botaandoeningen.
EnglishWell, the human body is literally packed with them: 60,000 miles worth in a typical adult.
Wel, ons lichaam zit er letterlijk vol van, 100,:,000 kilometer voor een volwassen mens.
EnglishAnd they climb out of the water, burst out, as the adult which we see.
En ze klimmen het water uit en vervellen tot de volwassenen die we zien.
EnglishBut what was interesting was the adult Triceratops was also spongy.
Maar het interessante was dat de volwassen Triceratops ook sponsachtig was.
EnglishAnd as it turns out, fat is one of the best sources of adult stem cells.
Vet blijkt een van de beste bronnen van volwassen stamcellen te zijn.
EnglishI wanted this to be professional,..... efficient, adult, cooperative.
I wou dat dit professioneel was,..... efficient, volwassen, meewerkend.
EnglishThere are other alternatives, in particular techniques involving adult stem cells.
Er bestaan alternatieven, waaronder met name de techniek die gebruik maakt van volwassen stamcellen.
EnglishSo, I'm going to finish with one last project, and this is a little bit more of adult play.
Ik ga afsluiten met een laatste project, en dit is een beetje meer spelen voor volwassenen.

Synoniemen (Engels) voor "adult":

adult
adult male
English