EN

ads {meervoud}

volume_up
One of the coal industry's ads around Christmas was this one.
Eén van de advertenties van de steenkoolindustrie rond de Kerst was deze.
Now, interestingly, they still sold ads for that music, if you played the silent video.
Interessant genoeg verkochten ze nog wel advertenties voor die muziek als je de stomme film speelde.
You take the profit from that to buy more ads.
Je gebruikt de winst die je maakt om meer advertenties te kopen.

Voorbeeldzinnen voor "ads" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut the idea is, like, on a newspaper, for example, we show you relevant ads.
De bedoeling is dat we bijvoorbeeld op een krant relevante publiciteit laten zien.
EnglishRight, if you could check into the ads, you'd have a great experience.
Als je zou kunnen inchecken in de reclame, zou je een leuke ervaring hebben.
EnglishOne of the coal industry's ads around Christmas was this one.
Eén van de advertenties van de steenkoolindustrie rond de Kerst was deze.
EnglishNow, interestingly, they still sold ads for that music, if you played the silent video.
Interessant genoeg verkochten ze nog wel advertenties voor die muziek als je de stomme film speelde.
EnglishIt's now repetition of short, hot-button, 30-second, 28-second television ads.
Het gaat nu om korte tv-reclames van 30 seconden.
EnglishYou take the profit from that to buy more ads.
Je gebruikt de winst die je maakt om meer advertenties te kopen.
EnglishThis method -- mass marketing -- requires average ideas, because you're going to the masses, and plenty of ads.
Deze methode, massamarketing, vraagt om doorsnee ideeën, want je richt je tot de massa, en veel reclame.
EnglishIt's totally free -- there's not even ads.
Het is volledig gratis -- er zijn zelfs geen advertenties.
EnglishAnd he didn't do it by buying a lot of ads.
Hij deed het niet door veel advertenties te kopen.
English. ~~~ Articles about water, ads about water.
EnglishAnd these ads are generated automatically -- like in this case, on the Washington Post -- from the content on the site.
Deze reclames worden automatisch gegenereerd -- zoals hier in de Washington Post -- vanuit de inhoud van de site.
EnglishThe way the TV-industrial complex works, is you buy some ads -- interrupt some people -- that gets you distribution.
Het tv-industriële complex werkt zo: je koopt wat advertenties -- je onderbreekt wat mensen -- dat levert je distributie.
English♫ Two bucks a show without ads
EnglishWe have to buy a lot of those ads.
English10,000 ads most kids see.
EnglishYou can't see it that well, but we decided we should put in this feature into our AdSense ads, called "related searches."
Je ziet het niet zo goed, maar we beslisten deze eigenschap in onze AdSense-advertenties te plaatsen met de naam "verwante zoekopdrachten".
EnglishHow to understand that it's not about interrupting people with big full-page ads, or insisting on meetings with people.
Om te begrijpen dat het niet gaat om mensen te onderbreken met grote paginavullende advertenties, of om aandringen op ontmoetingen met mensen.
EnglishHave you seen the ads?
EnglishWe then went to the TV idea, that said if you had a big enough mouthpiece, if you could get on TV enough times, if you could buy enough ads, you could win.
Dat je de hele wereld kon veranderen als je een efficiënte fabriek had die verandering erdoor kon duwen. ~~~ Toen gingen we over naar de tv-idee.
English100 million dollars interrupting me with TV commercials and magazine ads and spam and coupons and shelving allowances and spiff -- all so I could ignore every single message.
100 miljoen dollar die mij onderbreken met tv-reclame en tijdschriftenadvertenties en spam en coupons en schapruimte en bonussen -- zodat ik elke boodschap kon negeren.

Synoniemen (Engels) voor "ad":

ad
AD